You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Văn bản trung ương


Văn bản của Tỉnh


 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số: 45 /HD-MTTQ 29/08/2014 HƯỚNG DẪN Việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam cấp huyện, xã.
Số: 40 /HD-MT-BTT 28/08/2014 Hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số: 12 /QC-MT 05/08/2014 QUY CHẾ Phối hợp và thống nhất hành động của các Tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Số: 666 /KH-MT 16/05/2014 Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014.
Số: 667 /HD-MT 16/05/2014 HƯỚNG DẪN
Ban hành kèm theo Quyết định số:1820/QĐ-MTTW-BTT 19/03/2014 DỰ ÁN Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá t hực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015
Số: 514 /HD-MTTQ 17/02/2014

Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Số: 391/HD-MTTQ 12/11/2013 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013
Số: 372/MTTQ-BTT 28/10/2013 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2013
Số: 209/QCPH 25/09/2013 Quy Chế phối hợp thực hiện công tác Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai