You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon.png Các văn bản của Tỉnh

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
547/CV-MTTQ-BTT 29/10/2020 V/v xây dựng báo cáo công tác  Mặt trận năm 2020
63/KH-MTTQ-BTT 28/10/2020 Kế hoạch Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”    ở khu dân cư năm 2020
535/HD-MTTQ-BTT 16/10/2020  Hướng dẫnTổng kết các Cụm thi đua và xét đề nghị khen thưởng  công tác Mặt trận năm 2020
0 05/10/2020 Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân  vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
30/HD-MTTQ-BTT 24/09/2020 Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
Số: 506/MTTQ-BTT 23/09/2020 V/v phối hợp tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số: 29/HD-MTTQ-BTT 23/09/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020  của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”
00 14/09/2020 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
00 27/08/2020 Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số: 47 /KH-MTTQ-BTT 12/08/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức CUỘC THI TRẮC NGHIỆM “TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2020)”
440 05/08/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bìn
3259-CV/TU 24/04/2020 Công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Số 329/MTTQ-BTT 08/04/2020 V/v  sử dụng công nghệ thông tin để làm việc từ xa qua mạng Internet
324/MTTQ-BTT 06/04/2020 V/v Tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Số: 323 /MTTQ-BTT 31/03/2020 V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19.
296/STTTt-CNTT 11/03/2020 Tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát bệnh dịch
Số 11-QĐ/MTTQ-BTT 20/02/2020 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn       và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Số 22-KH/MTTQ-BTT 18/02/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,  cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước  vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2020
Số: 09/HD-MTTQ-BTT 18/02/2020 HƯỚNG DẪN Trọng tâm công tác Phong trào năm 2020
Số: 10/HD -MTTQ-BTT 18/02/2020 HƯỚNG DẪN   Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020
Số: 269 /GM-MTTQ-BTT 17/02/2020 GIẤY MỜI Hội nghị trực tuyến về tập huấn toàn quốc  hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
256/MTTQ-BTT 04/02/2020 V/v Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corana
Số 20/KH-MTTQ-BTT 02/01/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp  Tết Nguyên đán Canh Tý  năm 2020
Số: 201/CV-MTTQ 26/11/2019 Định Hướng nội dung ctrọng tâm 2020
000 07/11/2019 Phụ lục số liệu báo cáo năm 2019
16-KH/MTTQ-BTT 07/11/2019 Kế hoạch làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố năm 2019
189/MTTQ-BTT & 132-HD-MTTW-BTT 07/11/2019 Hướng xét đề nghị khen thưởng công tác mặt trận  năm 2019
Số 15-QĐ/MTTQ-BTT 30/10/2019 Kế hoạch các đồng chí lãnh đạo Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019
71/MTTQ-BTT 16/10/2019 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Hoàng Văn Thụ
Số: 02/HD-MTTQ-BTT 11/10/2019 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Số 11/KH/MTTQ-BTT 17/09/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện  tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019
2260/QĐ-MTTW-BTT 10/09/2019 Quyết định về việc Quy định thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
10/MTTQ-BTT 19/08/2019 V/v gửi lài liệu tuyên truyền chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019
000 14/07/2019 Dự thảo báo cáo chính trị
1873 27/06/2019 Giấy mời họp hội nghị lần thứ 12 và tài liệu
1862/BTT-MTTQ 05/06/2019 V/v Triển kV/v Triển khai công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dânhai công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân
Số: 1844/MTTQ-BTT 04/06/2019 V/v tổng kết 10 năm MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới
1832/MTTQ-BTT 27/05/2019 V/v báo cáo công tác Phong trào –Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
Số:1820/HD-MTTQ-BTT 17/05/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -  2/9/2019)
000 19/04/2019 Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại Hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX
Số: 1643/MTTQ-BTT 23/11/2018 V/v  gửi tài liệu tuyên truyền giới thiệu Luật Tố cáo trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Số: 1628/MTTQ-BTT 06/11/2018 Hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2018
Số: 146/MTTQ-BTT 21/06/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)  về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; việc thực hiện Chương trình hành động về pháp phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ
Số: 1400 /MTTQ-VP 06/06/2018 Báo cáo công tác mặt trận  6 tháng đầu năm 2018
Số: 134 /KH-MTTQ-BTT 27/04/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
Số: 1366 /HD-MTTQ-BTT 24/04/2018 HƯỚNG DẪN Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã tiến tới  Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X
Số: 129 /KH-MTTQ-BTT 23/04/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình Mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Số: 128/KH-MTTQ-BTT 18/04/2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa,  phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội  tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020.
Số: 127 /KH-MTTQ-BTT 13/04/2018 KẾ HOẠCH  Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,  cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước  vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2018
Số: 35/2018/TT-BTC 30/03/2018 THÔNG TƯ  QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ