You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon.png Các văn bản của Tỉnh

 
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2260/QĐ-MTTW-BTT 10/09/2019 Quyết định về việc Quy định thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
10/MTTQ-BTT 19/08/2019 V/v gửi lài liệu tuyên truyền chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019
000 14/07/2019 Dự thảo báo cáo chính trị
1873 27/06/2019 Giấy mời họp hội nghị lần thứ 12 và tài liệu
Số: 1844/MTTQ-BTT 04/06/2019 V/v tổng kết 10 năm MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới
1832/MTTQ-BTT 27/05/2019 V/v báo cáo công tác Phong trào –Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
Số:1820/HD-MTTQ-BTT 17/05/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -  2/9/2019)
000 19/04/2019 Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại Hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX
Số: 1643/MTTQ-BTT 23/11/2018 V/v  gửi tài liệu tuyên truyền giới thiệu Luật Tố cáo trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Số: 1628/MTTQ-BTT 06/11/2018 Hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2018
Số: 146/MTTQ-BTT 21/06/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)  về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; việc thực hiện Chương trình hành động về pháp phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ
Số: 1400 /MTTQ-VP 06/06/2018 Báo cáo công tác mặt trận  6 tháng đầu năm 2018
Số: 134 /KH-MTTQ-BTT 27/04/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
Số: 1366 /HD-MTTQ-BTT 24/04/2018 HƯỚNG DẪN Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã tiến tới  Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X
Số: 129 /KH-MTTQ-BTT 23/04/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình Mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Số: 128/KH-MTTQ-BTT 18/04/2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa,  phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội  tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020.
Số: 127 /KH-MTTQ-BTT 13/04/2018 KẾ HOẠCH  Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,  cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước  vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2018
Số: 1331/HD-MTTQ-BTT 26/03/2018 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số:1326/HD-MTTQ-BTT 21/03/2018 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018
Số 1312/MTTQ-BTT 13/03/2018 Hướng dẫn thực hiện chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thông bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec
Số: 1316/HD-MTTQ-BTT 11/03/2018 Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2018
Số: 118/KH-MTTQ 17/01/2018 KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng
Số 1254/MTTQ-BTT 10/01/2018 Tài liệu tuyên truyền năm APEC 2017; Kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV và tại liệu tuyên truyền 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản"
phụ luc 09/11/2017 Phụ lục báo cáo năm 2017
Số: 1180/MTTQ-BTT 30/10/2017 Hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2017
Số :1146/HD-MTTQ-BTT 26/09/2017 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm  100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
Số:1112 /MTTQ-BTT 22/08/2017 V/v gửi tài liệu tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
số 1015/MTTQ-BTT 29/05/2017 Về việc tiếp tục phối hợp tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ
Số: 1003 /MTTQ-BTT 16/05/2017 V/v tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung”
Số: 86 /KH-MTTQ-BTT 20/04/2017 <span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 11px;">KẾ HOẠCH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017</span>
Số: 84/KH-MTTQ-BTT 20/04/2017 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2017
Số: 80 /KH – MTTQ - BTT 03/04/2017 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH Giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Số: 929 /HD-MTTQ-BTT 03/04/2017 HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Số: 81 /KH-MTTQ-BTT 06/03/2017 KẾ HOẠCH  Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,  cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước  vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2017
Số: 901 /CTrPH-MTTQ-BATGT 16/01/2017 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP  “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021
số 817/MTTQ-BTT 24/11/2016 Hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng công tác mặt trận năm 2016
Số: 70 /KH-MTTQ-BTT 24/10/2016 KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp 617/CTrPH-MT-BATGT về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” 
Số: 808 / HD-MTTQ-BTT 22/10/2016 HƯỚNG DẪN Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ  Đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra
Số: 801/HD-MTTQ-BTT 17/10/2016 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016
Đề cương 10/10/2016 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC  KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 - 19/12/2016).
Số: /MTTQ-BTT 28/09/2016 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 – 01/10/2016)
Tai liệu 13/09/2016 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”
Đề cương 04/07/2016 Đề cương tuyên truyền kết quả bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số 19/MTTQ-BTT 03/06/2016 v/v Khen thưởng công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 607 /HD-MTTQ-BTT 19/04/2016 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền Festival Huế 2016 (29/4/2016 – 04/5/2016)
Số: 608 /MTTQ-BTT 19/04/2016 V/v đăng tải đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1-5”.
Số 178-QĐ-MTTW-BTT595 11/04/2016 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,  Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016
Số:596/HD-MTTQ-BTT 11/04/2016 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số: 597/MTTQ-BTT 07/04/2016   “V/v đăng tải đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập”
Số: /HD-MTTQ 09/03/2016 HƯỚNG DẪN tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số:15/HD-MTTQ-BTT556 09/03/2016 Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2016
Số: /HD-MTTQ-BTT 16/02/2016 HƯỚNG DẪN Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  năm 2016
Số:507/MTTQ-BTT 29/12/2015 Triển khai tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII
Số: 448/HD-MTTQ 03/11/2015 Hướng dẫn tổng kết công tác MTTQ Việt Nam năm 2015
Số: 435 /HD-MTTQ-BTT 15/10/2015 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015
Luật số: ......../....../QH... 18/08/2015 DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Số: 361 /HD-MTTQ-BTT 29/07/2015 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Dự thảo lần thứ 4 13/07/2015 Dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Số: 241 /HD-MTTQ-BTT 06/04/2015 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
Số: 240 /HD-MTTQ-BTT 06/04/2015 HƯỚNG DẪN tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống  Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015)  và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam  Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
Số: 243 /HD - MTTQ- BTT 06/04/2015 HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đề cương Tuyển truyền 06/04/2015 Đề cương tuyên truyền  Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số: 237 /HD-BTT 06/04/2015 HƯỚNG DẪN Việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam cấp huyện, xã.
Số: 205/HD-MT 09/03/2015 HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
Số:15/KH-MTTQ-BTT 30/01/2015 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thăm Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Số: 180 /MTTQ-BTT 13/01/2015 V/v đăng tải đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Gia Lai”
DCuong 02/01/2015 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM –  25 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (1989 – 2014)
Số: 170/MTTQ-BTT 30/12/2014  HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Gia Lai 
12/24/2014 24/12/2014 Tài liệu tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga và Cộng hòa Bê-la-rút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số : 09 /HD-MTTQ-BTT 24/12/2014 KẾ HOẠCH  Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ  tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII  của Đảng trong hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh
Số: 139/HD-MT 01/12/2014 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
4653/UBND-VHXH 21/11/2014 V/v Bố trí phương tiện đưa đón đoàn đại biểu về dự Hội nghị biểu dương già làng, cá nhân tiêu biểu năm 2014
Số : 99 /HD-MT-BTT 29/10/2014 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2014)
Số:86/HD-MTTQ-BTT 13/10/2014 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  (18/11/1930-18/11/2014) 
Số: 79 CV/MT-BTT 30/09/2014 Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) 
Số : 56/HD - MT-BTT 09/09/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Số: 45 /HD-MTTQ 29/08/2014 HƯỚNG DẪN Việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam cấp huyện, xã.
Số: 40 /HD-MT-BTT 28/08/2014 Hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số: 12 /QC-MT 05/08/2014 QUY CHẾ Phối hợp và thống nhất hành động của các Tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Số: 666 /KH-MT 16/05/2014 Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014.
Số: 667 /HD-MT 16/05/2014 HƯỚNG DẪN
Ban hành kèm theo Quyết định số:1820/QĐ-MTTW-BTT 19/03/2014 DỰ ÁN Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá t hực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015
Số: 514 /HD-MTTQ 17/02/2014

Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Số: 391/HD-MTTQ 12/11/2013 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013
Số: 372/MTTQ-BTT 28/10/2013 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2013
Số: 209/QCPH 25/09/2013 Quy Chế phối hợp thực hiện công tác Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số: 202/MTTQ-BTT 17/06/2013 V/v lưu ý một số nội dung về công tác khen thưởng năm 2013
Số: 197/MTTQ-BTT 10/06/2013 V/v thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2013.
Số: 176/CV-MTTQ 29/05/2013 V/v báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2013
Số : 173 /HD-MT 28/05/2013 Hướng dẫn Tuyên truyền xóa bỏ những hủ tục lạc hậu về “ma lai”, “thuốc thư”
Số : 172 /CV – MT 27/05/2013 V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2013
91/HD-MTTW-BTT 08/04/2013 Hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản
Số: 120/HD-MT-BTT 03/04/2013 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO NĂM 2013
Số: 121/HD-MT-BTT 03/04/2013 Hướng dẫn  Công tác đối ngoại nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Số: 112 /CV-MT 27/03/2013 Hướng dẫn một số hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện,  thị xã, thành phố nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2013”
Số: 62 /HD-MT 23/02/2013 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
Số : 983/CV – MT 12/12/2012 V/v hướng dẫn  tổ chức  lễ Giáng sinh năm 2012
Số: 941 /HD – MT 21/11/2012 Hướng dẫn Công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch  Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Số: 924 /HD-MT 07/11/2012 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác Mặt trận năm 2012
Số: 886/MTTQ-BTT 04/10/2012 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2012
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai