You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon.png Các văn bản của Tỉnh

 
 |<  <  1 - 2 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số: 40 /HD-MT-BTT 28/08/2014 Hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số: 12 /QC-MT 05/08/2014 QUY CHẾ Phối hợp và thống nhất hành động của các Tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Số: 666 /KH-MT 16/05/2014 Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014.
Số: 667 /HD-MT 16/05/2014 HƯỚNG DẪN
Ban hành kèm theo Quyết định số:1820/QĐ-MTTW-BTT 19/03/2014 DỰ ÁN Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá t hực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015
Số: 514 /HD-MTTQ 17/02/2014

Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Số: 391/HD-MTTQ 12/11/2013 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013
Số: 372/MTTQ-BTT 28/10/2013 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2013
Số: 209/QCPH 25/09/2013 Quy Chế phối hợp thực hiện công tác Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số: 202/MTTQ-BTT 17/06/2013 V/v lưu ý một số nội dung về công tác khen thưởng năm 2013
Số: 197/MTTQ-BTT 10/06/2013 V/v thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2013.
Số: 176/CV-MTTQ 29/05/2013 V/v báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2013
Số : 173 /HD-MT 28/05/2013 Hướng dẫn Tuyên truyền xóa bỏ những hủ tục lạc hậu về “ma lai”, “thuốc thư”
Số : 172 /CV – MT 27/05/2013 V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2013
91/HD-MTTW-BTT 08/04/2013 Hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản
Số: 120/HD-MT-BTT 03/04/2013 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO NĂM 2013
Số: 121/HD-MT-BTT 03/04/2013 Hướng dẫn  Công tác đối ngoại nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Số: 112 /CV-MT 27/03/2013 Hướng dẫn một số hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện,  thị xã, thành phố nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2013”
Số: 62 /HD-MT 23/02/2013 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
Số : 983/CV – MT 12/12/2012 V/v hướng dẫn  tổ chức  lễ Giáng sinh năm 2012
Số: 941 /HD – MT 21/11/2012 Hướng dẫn Công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch  Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Số: 924 /HD-MT 07/11/2012 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác Mặt trận năm 2012
Số: 886/MTTQ-BTT 04/10/2012 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2012
Số: 821 / KH-MT 17/08/2012 Kế hoạch hướng dẫn kiểm tra công tác Phong trào năm 2012
Số : 787 /HD-MT 24/07/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Số: 699/HD/MTTQ-BTT 25/05/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9/7/1912-9/7/2012)
Số: 642 /HD/MTTQ-BTT 10/04/2012 Hướng dẫn Triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Số: 626/HD-MT 03/04/2012 Hướng dẫn một số hoạt động chính của ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong dịp Đại lẽ Phật đản và mùa an cư Kiết hạ năm 2012
Số: 611/HD/MTTQ-BTT 21/03/2012 Hướng dẫn Sơ kết thực hiện kết luận số 62-KL/TW ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Số: 597/HD-MTTQ-BTT 15/03/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý II năm 2012
Số : 600 /HD-MT 15/03/2012 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam
Số : 601 /HD-MT 15/03/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI
Số: 602/HD-MT-BTT 14/03/2012 Hướng dẫn công tác Dân tộc và Tôn giáo của Ủy  Ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố năm 2012
Số: 570 /HD-MT 22/02/2012 Hướng dẫn Công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2012.
Số: 566 / HD/MTTQ-BTT 10/02/2012 Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
Số: 511/HD – MT 11/08/2011 Hướng dẫn một số nội dung Mặt trận tham gia phối hợp, giúp đỡ Ban đại diện phật giáo tổ chức Đại hội đại biểu phật giáo các huyện, thị xã, thành phố (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai