You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 Bookmark-Folder-icon.png Các văn bản của Tỉnh

 
 |<  <  1 - 2 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số : 983/CV – MT 12/12/2012 V/v hướng dẫn  tổ chức  lễ Giáng sinh năm 2012
Số: 941 /HD – MT 21/11/2012 Hướng dẫn Công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch  Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Số: 924 /HD-MT 07/11/2012 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác Mặt trận năm 2012
Số: 886/MTTQ-BTT 04/10/2012 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2012
Số: 821 / KH-MT 17/08/2012 Kế hoạch hướng dẫn kiểm tra công tác Phong trào năm 2012
Số : 787 /HD-MT 24/07/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Số: 699/HD/MTTQ-BTT 25/05/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9/7/1912-9/7/2012)
Số: 642 /HD/MTTQ-BTT 10/04/2012 Hướng dẫn Triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Số: 626/HD-MT 03/04/2012 Hướng dẫn một số hoạt động chính của ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong dịp Đại lẽ Phật đản và mùa an cư Kiết hạ năm 2012
Số: 611/HD/MTTQ-BTT 21/03/2012 Hướng dẫn Sơ kết thực hiện kết luận số 62-KL/TW ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Số: 597/HD-MTTQ-BTT 15/03/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý II năm 2012
Số : 600 /HD-MT 15/03/2012 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam
Số : 601 /HD-MT 15/03/2012 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI
Số: 602/HD-MT-BTT 14/03/2012 Hướng dẫn công tác Dân tộc và Tôn giáo của Ủy  Ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố năm 2012
Số: 570 /HD-MT 22/02/2012 Hướng dẫn Công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2012.
Số: 566 / HD/MTTQ-BTT 10/02/2012 Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
Số: 511/HD – MT 11/08/2011 Hướng dẫn một số nội dung Mặt trận tham gia phối hợp, giúp đỡ Ban đại diện phật giáo tổ chức Đại hội đại biểu phật giáo các huyện, thị xã, thành phố (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai