You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản Hướng dẫn Bầu cử QH và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số: 534 /GM – MTTQ-BTT;Số: 534 /GM – MTTQ-BTT 05/02/2016 Giấy mời họp ngày 17 tháng 02 năm 2016
Số: 48 /KH – MTTQ-BTT 05/02/2016 KẾ HOẠCH Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số:41 /NQ – HĐBCQG 29/01/2016 Quyết định Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  
Số: 07 /TTr-MTTW-BTT 28/01/2016 Thông tri về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 180 /KH-MTTW-BTT 26/01/2016  Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Mẫu 3.6 18/01/2016 Danh sách những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV
Mẫu 4-5 18/01/2016 Danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp...........nhiệm kỳ 2016-2021(3,4)
Mẫu 3.7 18/01/2016 Danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV
Mẫu 3.5 18/01/2016 Biên bản hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV
Mẫu 3.3 18/01/2016 Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ … v/v giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khoá XIV
Mẫu 3.4 18/01/2016 Biên bản họp ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV
Nghị quyết số: 1134/2016/UBTVQH13 18/01/2016 Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
Biên bản 18/01/2016 Mẫu biên bản hội nghị cử tri(kèm Nghị quyết số: 1134/2016/UBTVQH13)
Mẫu Biên bản 18/01/2016 Mẫu Biên bản hội nghị hiệp thương 1,2,3 V/v giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Số: 51 - CT/TW 04/01/2016 Chỉ thị của Bộ Chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 02/01/2016 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai