TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Default news teaser image

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1014/UBND-KTTH, ngày 31/3/2014 về việc tăng cường công tác quản lý NSNN.
Theo Công văn việc thực hiện các nhiệm vụ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa; giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh, số doanh nghiệp phá sản, giải thể nhiều…Việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm ước đạt 748 tỷ đồng, đạt 25,69% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 23,02% dự toán HĐND tỉnh giao.
         Theo công văn này để đảm bảo tiến độ thu ngân sách nhà nước, UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp sau: 
Rà soát lại tất cả các khoản thu, khai thác triệt để các nguồn thu tiềm năng, các nguồn thu mới nhằm bù đắp các khoản thuế được miễn, giảm, gia hạn, các khoản hụt thu do thực hiện các chính sách thuế mới. Tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn. Tăng cường cán bộ thuế ở cơ sở; phối hợp với Công an, Quản lý thị trường ở địa phương và Ban chỉ đạo 127 của tỉnh kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo hàng hóa xuất ra ngoài tỉnh phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp…
 Chi đạo các cấp, các ngành trên địa bàn cần tăng cường phối hợp với cơ quan thuế, hải quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng và quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trốn thuế dưới các hình thức; tập trung kiểm soát, thu thuế đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, bán lại cho các doanh nghiệp tiêu thụ nơi khác. Cũng như công tác chống buôn lậu, gian lận thương mai, trốn thuế và bình ổn giá cả thị trường..
Rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán để đảm bảo thu đúng, thu đủ. Tăng cường công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế nhất là các lĩnh vực còn thất thu như: các hoạt động dịch vụ, thương mại, vận tải, xây dựng…nhằm xử lý, truy thu kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước các khoản phải thu. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác tài nguyên, khoáng sản; tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp vào ngân sách các khoản liên quan đến đất đai đã được lập sổ bộ năm 2014.
 Đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân các công trình đầu tư, xây dựng cơ bản; tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế; tăng cường công tác kê khai thuế điện tử qua mạng…Quản lý chặt chẽ các khoản chi trong dự toán được giao và theo đúng chế độ quy định; chống thất thoát, lãng phí,… Triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; cắt, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết..
Chủ động nguồn dự phòng ngân sách địa phương của năm 2013 còn lại chưa sử dụng chuyển sang và nguồn kết dư ngân sách địa phương để bù đắp hụt thu ngân sách. Riêng đối với tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng từ ngân sách cấp xã… và các chế độ chính sách an sinh xã hội theo quy định phải đảm bảo chi trả kịp thời.
 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương, đơn vị tập trung đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản tịch thu sung công quỹ nhà nước vào ngân sách nhà nước do các cơ quan: Quản lý thị trường, ngành Kiểm lâm và các cơ quan chức năng khác; tăng cường công tác thu hồi nợ…Định kỳ báo cáo kết quả thu ngân sách về UBND tỉnh trước 16h00 ngày thứ 5 hàng tuần để kịp thời chỉ đạo.

NA

Back to News