You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức > Phong trào - Thi đua > Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phong trào thi đua:"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phong trào thi đua:"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

31/05/2012
Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới là một chủ trương quan trọng, là một chương trình lớn nhằm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/T.Ư của BCH T.Ư Ðảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - tạo cơ sở, nền tảng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và phát triển nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Ðồng thời, đây cũng là một phong trào thi đua có ý nghĩa chiến lược, có tầm vóc tư tưởng sâu sắc theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Ðể phong trào nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với vai trò, vị trí chính trị của mình, trong thời gian tới sẽ tập trung làm sâu sắc hơn tinh thần đồng thuận, thống nhất chương trình phối hợp hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau.
Sau hai năm tổ chức thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới, đến nay xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đạt 14/19 tiêu chí cơ bản gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học... Trong ảnh: Giờ học kể chuyện của các cháu Trường mầm non xã Thụy Hương.
T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; phát huy cao độ tinh thần thi đua lao động sáng tạo, vai trò làm chủ trong mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh 'đẩy thuyền' là nhân dân, đưa phong trào đi lên cũng là nhân dân. Ðể nhân dân tham gia làm tốt chương trình này, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam đã xây dựng Ðề án 01 về nâng cao chất lượng Cuộc vận động: 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư', với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện được thể hiện cụ thể, sâu sắc trong các nội dung xây dựng cuộc sống ở khu dân cư theo tinh thần Chỉ thị số 1869/CT-TTg, ngày 10-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, điểm tựa của phong trào bắt nguồn từ cộng đồng dân cư, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách, làm đúng chính sách, đồng lòng chung sức đóng góp vào sự thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới do Ðảng, Chính phủ đề ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Thực tế cho thấy, một chủ trương lớn luôn đòi hỏi sự đóng góp không nhỏ của quần chúng nhân dân, trong đó có vấn đề phát huy quyền làm chủ trong giám sát và phản biện xã hội. MTTQ và các đoàn thể nhân dân hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc quy hoạch, thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng; kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất với Chính phủ, các cấp, các ngành xây dựng cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình này.
MTTQ Việt Nam vừa tổ chức chương trình phối hợp hành động, vừa cổ vũ sự sáng tạo các hình thức thi đua của các tổ chức thành viên trong Mặt trận, của các tổ chức và cá nhân một cách rộng rãi trong toàn xã hội để tổ chức thực hiện phong trào này. Mặt trận đề xuất việc quy tụ các lực lượng trên cùng địa bàn cụ thể để các bên cùng nhau cam kết, cùng nhau thực hiện, chung sức xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ làm phong phú thêm, sâu rộng thêm các phong trào, các cuộc vận động hướng vào nông thôn, như: phong trào 'Lao động giỏi', 'Lao động sáng tạo' của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phong trào 'Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng' của Hội Nông dân Việt Nam; phong trào 'Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc' của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào 'Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc' của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; phong trào 'Nêu gương sáng, hiến công, hiến kế vì quê hương đất nước' của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời - đẹp đạo' của Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam; phong trào 'Xây dựng chùa cảnh tinh tiến và tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện' của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; phong trào 'Xây dựng xã hội học tập' của Hội Khuyến học Việt Nam; phong trào 'Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo' của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; phong trào 'Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam' của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, và nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động khác.
MTTQ Việt Nam sẽ gắn việc tổng kết, biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong dịp tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) hằng năm với việc biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ở đó, nhân dân sẽ tự mình đúc rút kinh nghiệm, kiểm điểm việc gì làm được, việc gì chưa làm được trong cuộc vận động này, từ đó xây dựng quyết tâm phấn đấu, thi đua thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong từng địa phương, cơ sở. Hy vọng rằng: sự đầu tư của Nhà nước sẽ được sử dụng hợp lý, hiệu quả, cộng với sự đóng góp của nhân dân sớm xây dựng được những cách làm hay, những mô hình tốt, thực hành tiết kiệm, chống được lãng phí, tham ô.
Thực tiễn đã minh chứng rằng, ở đâu có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Ðảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân thì nhất định ở đó các phong trào thi đua, các cuộc vận động sẽ mang lại kết quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ vận động các tầng lớp nhân dân để đưa phong trào thi đua: 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới' nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh, nông dân từng bước khá giả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: 'Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh'.
Nguồn Báo Nhân Dân điện tử
CÁC TIN KHÁC
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TỈNH GIA LAI. (07/12/2017)
THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC GẶP MẶT BIỂU DƯƠNG GIÀ LÀNG, NGƯỜI UY TÍN TIÊU BIỂU NĂM 2017 (05/12/2017)
THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “LÀM THAY ĐỔI NẾP NGHĨ, CÁCH LÀM TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ TỪNG BƯỚC VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG” (30/11/2017)
Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Làng Groi, xã Kông Bơ La, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai. (13/11/2017)
Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Làng Măng, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro. . . (08/11/2017)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017: (21/10/2017)
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN PHƯỜNG THỐNG NHẤT TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2017) (17/10/2017)
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN (10/10/2017)
PHƯỜNG THỐNG NHẤT TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (12/09/2017)
PHƯỜNG THỐNG NHẤT TỔ CHỨC RA QUÂN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT SUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2017 (12/09/2017)
Ông Đinh Du – Trưởng ban công tác Mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết trong dân làng. (12/09/2017)
Mặt trận phường Hòa Bình trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo: (11/09/2017)
Tặng dê bách thảo cho 20 hộ nghèo xã IaRtô thị xã Ayunpa: (11/09/2017)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. (20/07/2017)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 (12/07/2017)

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai