You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức > Phong trào - Thi đua > Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phong trào thi đua:"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phong trào thi đua:"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

31/05/2012
Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới là một chủ trương quan trọng, là một chương trình lớn nhằm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/T.Ư của BCH T.Ư Ðảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - tạo cơ sở, nền tảng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và phát triển nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Ðồng thời, đây cũng là một phong trào thi đua có ý nghĩa chiến lược, có tầm vóc tư tưởng sâu sắc theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Ðể phong trào nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với vai trò, vị trí chính trị của mình, trong thời gian tới sẽ tập trung làm sâu sắc hơn tinh thần đồng thuận, thống nhất chương trình phối hợp hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau.
Sau hai năm tổ chức thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới, đến nay xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đạt 14/19 tiêu chí cơ bản gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học... Trong ảnh: Giờ học kể chuyện của các cháu Trường mầm non xã Thụy Hương.
T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; phát huy cao độ tinh thần thi đua lao động sáng tạo, vai trò làm chủ trong mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh 'đẩy thuyền' là nhân dân, đưa phong trào đi lên cũng là nhân dân. Ðể nhân dân tham gia làm tốt chương trình này, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam đã xây dựng Ðề án 01 về nâng cao chất lượng Cuộc vận động: 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư', với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện được thể hiện cụ thể, sâu sắc trong các nội dung xây dựng cuộc sống ở khu dân cư theo tinh thần Chỉ thị số 1869/CT-TTg, ngày 10-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, điểm tựa của phong trào bắt nguồn từ cộng đồng dân cư, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách, làm đúng chính sách, đồng lòng chung sức đóng góp vào sự thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới do Ðảng, Chính phủ đề ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Thực tế cho thấy, một chủ trương lớn luôn đòi hỏi sự đóng góp không nhỏ của quần chúng nhân dân, trong đó có vấn đề phát huy quyền làm chủ trong giám sát và phản biện xã hội. MTTQ và các đoàn thể nhân dân hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc quy hoạch, thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng; kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất với Chính phủ, các cấp, các ngành xây dựng cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình này.
MTTQ Việt Nam vừa tổ chức chương trình phối hợp hành động, vừa cổ vũ sự sáng tạo các hình thức thi đua của các tổ chức thành viên trong Mặt trận, của các tổ chức và cá nhân một cách rộng rãi trong toàn xã hội để tổ chức thực hiện phong trào này. Mặt trận đề xuất việc quy tụ các lực lượng trên cùng địa bàn cụ thể để các bên cùng nhau cam kết, cùng nhau thực hiện, chung sức xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ làm phong phú thêm, sâu rộng thêm các phong trào, các cuộc vận động hướng vào nông thôn, như: phong trào 'Lao động giỏi', 'Lao động sáng tạo' của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phong trào 'Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng' của Hội Nông dân Việt Nam; phong trào 'Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc' của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào 'Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc' của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; phong trào 'Nêu gương sáng, hiến công, hiến kế vì quê hương đất nước' của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời - đẹp đạo' của Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam; phong trào 'Xây dựng chùa cảnh tinh tiến và tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện' của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; phong trào 'Xây dựng xã hội học tập' của Hội Khuyến học Việt Nam; phong trào 'Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo' của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; phong trào 'Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam' của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, và nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động khác.
MTTQ Việt Nam sẽ gắn việc tổng kết, biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong dịp tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) hằng năm với việc biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ở đó, nhân dân sẽ tự mình đúc rút kinh nghiệm, kiểm điểm việc gì làm được, việc gì chưa làm được trong cuộc vận động này, từ đó xây dựng quyết tâm phấn đấu, thi đua thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong từng địa phương, cơ sở. Hy vọng rằng: sự đầu tư của Nhà nước sẽ được sử dụng hợp lý, hiệu quả, cộng với sự đóng góp của nhân dân sớm xây dựng được những cách làm hay, những mô hình tốt, thực hành tiết kiệm, chống được lãng phí, tham ô.
Thực tiễn đã minh chứng rằng, ở đâu có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Ðảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân thì nhất định ở đó các phong trào thi đua, các cuộc vận động sẽ mang lại kết quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ vận động các tầng lớp nhân dân để đưa phong trào thi đua: 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới' nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh, nông dân từng bước khá giả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: 'Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh'.
Nguồn Báo Nhân Dân điện tử
CÁC TIN KHÁC
Hội liên hiệp phụ nữ thị xã An Khê phối hợp với phòng Văn hóa thông tin thị xã tổ chức Hội thi tiếng hát gia đình lần thứ nhất năm 2014 (28/06/2014)
Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã An Khê tổ chức thành công đại hội lần thứ II- nhiệm kỳ 2014-2019 (26/06/2014)
Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn (13/06/2014)
ỦY BAN MTTQVN THỊ XÃ AN KHÊ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ “HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG” Đồng thời kêu gọi cán bộ, nhân dân thị xã ủng hộ chiến sĩ và ngư dân làm nhiệm vụ trên biển (13/06/2014)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy đi thăm mùa An cư Kiết hạ 2014. (13/06/2014)
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP. (06/06/2014)
THỊ ỦY AYUN PA Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. (04/06/2014)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa Phát động ủng hộ "Chung sức vì biển đảo quê hương" (04/06/2014)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku phối hợp thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng (04/06/2014)
Đoàn cán bộ, già làng, người uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai thăm Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1: (30/05/2014)
Hội LHPN thành phố Pleiku đẩy mạnh thực hiện Đề án 343 về tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và Đề án 704 về giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; của Chính phủ. (29/05/2014)
Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) thị xã Ayun Pa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019 (29/05/2014)
ỦY ban MTTQVN thị xã An Khê tổ chức Hội thảo “nâng cao năng lực cho cán bộ Mặt trận cơ sở” (29/05/2014)
Hiệu quả hoạt động của việc xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. (20/05/2014)
Thành phố Pleiku tổ chức đoàn đi thăm chùa, tịnh xá nhân dịp Lễ Phật Đản – Phật lịch 2558 (14/05/2014)

 |<  <  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai