You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Special Pages > Thông báo > KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thăm Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thăm Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015

30/01/2015
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thăm Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI
BAN THƯỜNG TRỰC
Số:15/KH-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động thăm Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015
---------------
 
Nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chúc tết cho các tỉnh bạn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, các nhân sỹ, trí thức, các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh cụ thể:
I. Mục đích yêu cầu:
Nhằm thăm, tặng quà động viên các tỉnh bạn, các các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, các nhân sỹ, trí thức, các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu nhằm tăng cường mối quan hệ, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 Cùng với các nguồn lực của chính quyền, các tổ chức thành viên tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo đón Tết nguyên đán với tinh thần đầm ấm, vui tươi, phấn khởi nhất là những hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Các hoạt động thăm, tặng quà phải được thực hiện một cách hợp lý, trang trọng, ý nghĩa, đến tận tay đúng các đối tượng.
II. Thời gian, thành phần đoàn đi thăm và tặng quà
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 4 đoàn đi thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, cụ thể như sau:
I. Đoàn số 01:
1. Thành phần:
- Đ/c Hồ Văn Điềm – UVTV, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai – Trưởng đoàn
- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (làm đầu mối thông tin)
- Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Ban TC-TG Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Phóng viên Báo, đài
2. Địa điểm, đối tượng đi thăm:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Phú Yên
- Thăm các hộ nghèo tại các huyện: IaGrai, Mang Yang, Krông Pa (mỗi huyện thăm 5 hộ nghèo)
- Thăm các cá nhân tiêu biểu tại các huyện: IaGrai (2 vị do huyện chọn)
- Thăm các vị nguyên lãnh đạo, các vị Ủy viên UBMT tỉnh
+ Cụ Ngô Thành, Nguyên PBT tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Ủy viên UBMTTQ tỉnh khóa VIII.
+ Bà Rơ Chăm H’Yeo, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.
          + Bà Nay Lan, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.
          + Ông Đêr – Già làng tiêu biểu làng Lê Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang.
- Thăm các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc:
+ Ms. Siu Tum - Mục sư quản nhiệm chi hội Tin lành VNMN Chư Gu
3. Thời gian đi thăm:
Do trưởng đoàn  quyết định từ cuối tháng 01/2015 đến 14/2/2015
II. Đoàn số 02:
1. Thành phần:
- Đ/c Lâm Thế Tổng, Phó chủ tịch TT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai – Trưởng đoàn
- Ban DC-PL Ủy ban MTTQ Việt Nam (làm đầu mối thông tin)
- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Phóng viên Báo, đài
2. Địa điểm, đối tượng đi thăm:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum
- Thăm các hộ nghèo tại các huyện: Thành phố Pleiku, Đăk Đoa, Đức Cơ, Chư Pah, chư Prông (mỗi huyện thăm 5 hộ nghèo)
- Thăm các cá nhân tiêu biểu tại các huyện: Đak Đoa, Chưprông (mỗi huyện 2 vị, do huyện chọn)
- Thăm các vị nguyên lãnh đạo, các vị Ủy viên UBMT tỉnh
+. Cụ Nguyễn Duy Khanh, Nguyên PBT tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh,
+ Ông AH’Đung, cá nhân tiêu biểu làng A Luh, xã Nghĩa Hưng, Chư Păh
+ Bà Ksor Blăm, Nữ già làng tiêu biểu, xã Ia Mơ, huyện ChưPrông
+ Ông Uêp, cá nhân tiêu biểu làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đăk Đoa
3. Thời gian đi thăm:
Do trưởng đoàn  quyết định từ cuối tháng 01/2015 đến ngày 14/2/2015
III. Đoàn số 03:
1. Thành phần:
- Đ/c Nguyễn Thành Nuôi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai – Trưởng đoàn
- Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (làm đầu mối thông tin)
- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Ban TC-TG Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Phóng viên Báo, đài
2. Địa điểm, đối tượng đi thăm:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Lăk
- Thăm các hộ nghèo tại các huyện: Thị xã AyunPa, Chư Sê, ChưPưh, Phú Thiện, IaPa. (mỗi huyện thăm 5 hộ nghèo)
- Thăm các cá nhân tiêu biểu tại các huyện: Chư Pưh (2 vị, do huyện chọn)
- Thăm các vị nguyên lãnh đạo, các vị Ủy viên UBMT tỉnh
          + Ông Đinh Văn Mỹ, nguyên Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh
+ Bà Phạm Thị Phượng, nguyên Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh
          + Cụ Nay Yak, Già làng tiêu biểu thôn AmanDơn, IaPia, Phú thiện
          + Ông Lương Thanh On, cá nhân tiêu biểu dân tộc Thái, AyunHa, Phú Thiện
3. Thời gian đi thăm:
Do trưởng đoàn quyết định từ cuối tháng 01/2015 đến 14/2/2015
IV. Đoàn số 04:
1. Thành phần:
- Đ/c Đinh Thị Giang, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai – Trưởng đoàn
- Ban DT&TG Ủy ban MTTQ Việt Nam (làm đầu mối thông tin)
- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Phóng viên Báo, đài
2. Địa điểm, đối tượng đi thăm:
- Thăm các hộ nghèo tại các huyện: K’Bang, ĐăkPơ, An Khê, Kongchro (mỗi huyện thăm 5 hộ nghèo)
- Thăm các cá nhân tiêu biểu tại các huyện: Kongchro (2 vị do huyện chọn)
- Thăm các vị nguyên lãnh đạo, các vị Ủy viên UBMT tỉnh
+ Ông Lê Trung Thiệu, nguyên Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh
+ Ông Rơ Ma Biên, nguyên Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh
          + Ông Đinh H’Nôi – Già làng tiêu biểu làng Len Tô – Đăk Pơ
- Thăm các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc:
          + Nhà thờ Thăng thiên
          + Ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh
          + Ban trị sự GHPG tỉnh
          + Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại Gia Lai
          + Hội đồng tinh thần BaHa’i tại tỉnh
 
+ MS. Huỳnh  Duy Linh- Trưởng đại diện Hội thánh TLVN(MN)
+ Hòa thượng Thích Tâm Tường – Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh
+ Đại đức Thích Trí Đức - Trụ trì chùa Linh Hội Đăk Pơ
                   + Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Trung, TX An Khê
                   + Giáo hữu Ngọc Đào Thanh - Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại Gia Lai 
                   + Linh mục Trần Duy Linh - Nhà thờ Tiên Sơn, xã Tân Sơn, Pleiku
3. Thời gian đi thăm:
Do trưởng đoàn  quyết định từ cuối tháng 01/2015 đến 14/2/2015
V. Tổ chức thực hiện:
Trên cơ sở thành phần, thời gian các đoàn đi thăm, Văn phòng, các Ban chuyên môn  UBMTTQ tỉnh sắp xếp lịch và thông báo cho các tỉnh bạn, các đồng chí nguyên lãnh đạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố có cá nhân được thăm, tặng quà biết, sắp xếp thời gian tiếp đón.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách và chuẩn bị các xuất quà cho người nghèo từ nguồn của tỉnh và Trung ương, chủ động liên hệ với các cá nhân được đi thăm và cử lãnh đạo cùng đi với các đoàn.
Văn phòng, các Ban chuyên môn UBMTTQ tỉnh chuẩn bị quà, bố trí phương tiện phục vụ cho các đoàn đi thăm Tết đạt kết quả. Lập danh sách và các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định./.
 
Nơi nhận:
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng, các Ban chuyên môn;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh
- BTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VP
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Đã ký
 
 
 
 
Hồ Văn Điềm
 
 
TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
                                                                                  
CÁC TIN KHÁC
Thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Noel 2013 (26/12/2013)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ tổ chức hội nghị gặp mặt già làng, thôn trưởng tiêu biểu, người uy tín toàn huyện năm 2013. (26/12/2013)
Huyện Chư sê, hưởng ướng cuộc vân động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chào mừng Đại Hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. (25/12/2013)
Huyện Chư sê, Tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc Đạo Công giáo và Tin lành Miền Nam Việt Nam trên địa bàn huyện nhân dịp Giáng sinh 2013. (25/12/2013)
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH THĂM CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO NHÂN DỊP LỄ GIÁNG SINH NĂM 2013 (24/12/2013)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 17, khóa VIII (nhiệm kỳ 2009 - 2014) (20/12/2013)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHÚ THIỆN TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO NHÂN DỊP NOEL 2013. (19/12/2013)
Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X (12/12/2013)
Hội thảo tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" (10/12/2013)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 6 – QUỐC HỘI KHÓA XIII. (03/12/2013)
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hổ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ (29/11/2013)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trình phối hợp năm 2013 (28/11/2013)
UB MTTQVN THỊ XÃ PHỐI HỢP VỚI HỘI TỪ THIỆN HỶ LẠC AN KHÊ TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO BỊ THIỆT HẠI LŨ LỤT (28/11/2013)
UBMTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TRONG TỈNH PHỐI HỢP VỚI CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC HÒA GIẢI GÓP PHẦN GIỮ VỮNG AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ (25/11/2013)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ tổ chức đại hội điểm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ (2013 – 2018). (19/11/2013)

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
 
bt-(1).gif
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Lâm Thế Tổng - Phó chủ tịch thường trực - Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai