You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tổ chức - Tuyên giáo > Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

23/09/2020
        Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nhà. Do đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này để cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp. Công tác tuyên truyền về quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đã và đang được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, đồng thuận cao trong xã hội. Qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này.


      Để tạo điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, ngoài các nội dung tuyên truyền thường xuyên, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội với nội dung, mục tiêu phù hợp theo từng giai đoạn, cụ thể: đợt 1, tuyên truyền từ thời điểm trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đến khi hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương (đến ngày 20/8/2020); đợt 2, từ sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương đến Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI (đến ngày 30/09/2020) và đợt 3 tuyên truyền về Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.
2.jpg
MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa tổ chức Hội thao Đại đoàn kết
chào mừng Đại hội Đảng các cấp
       Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, quá trình tuyên truyền phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy các cấp, nêu bật tinh thần đổi mới của Ðảng, nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong xã hội đối với các dự thảo văn kiện Đại hội. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực. Tập trung tuyên truyền những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Trong các đợt tuyên truyền, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như: tuyên truyền và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”; MTTQ Việt Nam tỉnh phát động cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam”; tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020; Hội thao Đại đoàn kết cấp huyện; Hội nghị biểu dương các già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng, bàn giao nhà Đại đoàn kết; tổ chức phát động triển khai thực hiện các mô hình về xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…
      Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các nhóm trên trang mạng xã hội như Facebook, Zalo trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp... để kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và phản ánh những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”...
3.jpg
MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng, thành phố Pleiku
trao tặng bò cho hộ nghèo trên địa bàn phường
         Với niềm tin sâu sắc vào một kỳ Đại hội đổi mới, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cấp các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn “để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên” như chủ đề của Đại hội.
  Lê Đại
Ban Tổ chức – Tuyên giáo

CÁC TIN KHÁC
Chư Prông gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021 (19/01/2021)
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai