Danh bạ thư điện tử của Lãnh đạo và Thường trực
Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai

 
 
TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email
1  Đ/c Nay Lan Chủ tịch  naylan1958@gmail.com
2  Đ/c Lâm Thế Tổng P.chủ tịch  lamthetong1957@gmail.com
3  Đ/c Nguyễn Thành Nuôi P.chủ tịch  nguyenthanhnuoi1960@gmail.com
4  Đ/c Đinh Thị Giang P.chủ tịch  dinhthigiang1975@gmail.com
5  Đ/c Nhâm Trung Tuần TBTC  nhamtrungtuan1952@gmail.com
6  Đ/c Giang Minh Nghi TBPT  giangminhnghi1953@gmail.com
7  Đ/c Phạm Thị Lan UVTT  phamthilan1972@gmail.com
 
 
 

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai