You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Phong trào > Hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc huyện Đak Đoa lần thứ II, giai đoạn 2020 - 2025

Hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc huyện Đak Đoa lần thứ II, giai đoạn 2020 - 2025

11/03/2020
      Sáng ngày 10/3/2020, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak  Đoa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ II, giai đoạn 2020- 2025 để đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến xã, thôn, làng, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020; Biểu dương và tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, gương điển hình trong công tác Mặt trận, trong các phong trào thi đua yêu nước.


           Về dự Hội nghị có bà Phạm Thị Lan - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ông Nguyễn Hữu Thọ - TUV, Bí Thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 17 xã, thị trấn và 32 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.
         Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; khối Đại đoàn kết không ngừng được mở rộng, củng cố, tạo ra sức mạnh đoàn kết, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Mặt trận từ huyện đến xã, khu dân cư tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân (điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, học tập và làm theo gương Bác...). Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.                                    
            Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 với 5 nội dung trọng tâm:
            1- Thực hiện thắng lợi 05 Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII.
            2- Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ  20 về một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
            3- Ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X.
            4- Tiếp tục phát động sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, cụ thể:  Phấn đấu 90% đoàn viên, hội viên được quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức cả phần Lễ và Hội. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 85% khu dân cư đạt văn hóa; 100% khu dân cư triển khai vận động, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" đến từng hộ gia đình; Phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tổ chức các diễn đàn nhân dân, đối thoại nhân dân…nhằm tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức để xây dựng đất nước. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thực hiện 10 cuộc giám sát trở lên; Vận động nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp năm 2021 đạt tỷ lệ 99% trở lên; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp. Hằng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm có trên 75% Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động xuất sắc, tốt. Mặt trận các xã, thị trấn xếp loại xuất sắc, tốt đạt 80% trở lên; 100% cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
           5- Tích cực vận động nhân dân chung sức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã gần hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động đông đảo nhân dân tham gia lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
9c9c00974892b3ccea83-(1).jpg
          Đồng thời Chủ tịch UBND huyện đã tặng khen 7 tập thể, 11 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng khen 9 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020./.
Tin bài : Lưu Kim Liên - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa.

CÁC TIN KHÁC
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)
Kbang: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (09/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai