Phong trào > “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư: Thắt chặt tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dự

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư: Thắt chặt tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa

08/11/2016
      Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Năm 2003, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Nghị quyết về “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, với mục đích tiếp tục tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
      Tính từ năm 2003 đến nay, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận các địa phương trên địa bàn tỉnh đã 12 lần tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
      “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày truyền Thống Mặt trận Tổ quốc (18/11) hàng năm, là dịp để cán bộ, nhân dân ở các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay… Trong ngày hội, bà con tại các khu dân cư còn có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhìn nhận, đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động, cũng như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy ước cộng đồng; những công việc, chỉ tiêu cụ thể mà ngày hội năm trước đã đề ra như: giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn an ninh trật tự; bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng gia đình văn hóa . . . Đồng thời, ngày hội cũng là dịp để biểu dương những tập thể, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh; tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện các nội dung cuộc vận động của năm tiếp theo.
Ngày hội được tổ chức gồm hai phần: phần lễ và phần hội, tuy nhiên tùy vào đặc điểm và điều kiện thực tế của mỗi địa phương để tổ chức cho phù hợp. Đối với phần lễ đa số các khu dân cư thực hiện theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên, Còn phần hội được tổ chức rất đa dạng, phong phú thể hiện những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của mỗi địa phương như: đánh cồng chiêng, uống rượu ghè, thi đấu các môn thể thao, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính những người dân ở khu dân cư tự biên, tự diễn và một phần không thể thiếu đó là “Bữa cơm đại đoàn kết” thân mật ở khu dân cư,... Có những nơi, các khu dân cư tổ chức Ngày hội theo hình thức “liên khu dân cư” nhằm tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân ở các khu dân cư trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư. Thực tế tổ chức ngày hội ở nhiều nơi cho thấy, nơi nào cán bộ Ban công tác mặt trận hoạt động năng nổ, tâm huyết, biết cách vận động, tập hợp quần chúng, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả thiết thực, thì nơi đó nội dung sinh hoạt trong ngày hội phong phú, chất lượng cao, tạo được không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm; và là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, trong cộng đồng dân cư.
      Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cho thấy những kết quả tích cực trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Theo thống kê, cuối năm 2000 tỷ lệ gia đình văn hóa được các cấp công nhận là 5,3%; đến năm 2005 có 76.500/219.927 gia đình văn hóa, đạt 34,78%; năm 2010 đã công nhận 170.032/288.141 gia đình văn hóa, đạt 60% và 721/2.122 khu dân cư văn hóa, đạt 34%; năm 2015, đã công nhận: 245.913/325.176 gia đình văn hóa, đạt 76% và 1.484/2.161 khu dân cư văn hóa, đạt 68,67%, toàn tỉnh có 2.119/2.161 khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đạt 98%, với trên 295.241 lượt người tham dự.
     image003.png
 Đ/c Dương Văn Trang - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2015 tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh.
 
Từ ý nghĩa và những kết quả trên, đã khẳng định “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư là ngày hội thắt chặt tình đoàn kết dân tộc, là động lực xây dựng đời sống văn hóa, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
      Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2016), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phong trào hướng về cơ sở, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức hiệu quả “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung thiết thực: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống , khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”./.
          Đinh Ngọc Hải - UVTT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai
CÁC TIN KHÁC
Kông Chro: Hiệp thương cử bổ sung 8 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. (23/07/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận 120 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19 (22/07/2021)
Chư Prông: Thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới (22/07/2021)
Đak Đoa: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách (22/07/2021)
Gia Lai: Liên đoàn lao động các cấp trong tỉnh vận động ủng hộ trên 3 tỷ đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. (21/07/2021)
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trao tặng 3.584 gói cà phê ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. (21/07/2021)
Phụ nữ các cấp huyện Ia Grai: Tổ chức thăm và tặng qùa lực lượng làm công tác phòng-chống dịch Covid-19 (20/07/2021)
Đak Đoa: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (20/07/2021)
Huyện Đoàn Ia Grai hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh” (19/07/2021)
Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai huy động hơn 22 tấn hàng hóa hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2021)
Đak Đoa: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo (19/07/2021)
Krông Pa: Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn (19/07/2021)
Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà các chốt Biên phòng trên địa bàn huyện Ia Grai (16/07/2021)
Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Yang bàn giao 2 căn nhà cho hộ nghèo (16/07/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận trên 20,8 tỷ đồng ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19. (16/07/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai