Dân chủ - Pháp luật > HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

29/08/2014
     Hoạt động hoà giải ở cơ sở là một truyền thống, đạo ý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng thời mang đậm tính nhân văn, vì mọi người, trên cơ sở tình người. Công tác hoà giải ở cơ sở nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng. Qua đó hàn gắn, vun đắp sự hoà thuận, hạnh phúc cho từng gia đình trong xóm, làng… Công tác hòa giải ở cơ sở mang lại niềm vui cho mọi người, mọi nhà, cho dòng tộc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức pháp luật của người dân. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng, vì Gia Lai là một tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; dân số trên 1,3 triệu người với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 17% nên đời sống của nhân dân rất khó khăn từ đó dễ phát sinh những mâu thuẫn nhỏ trong hôn nhân, gia đình, dòng tộc, làng xóm…nên công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, triển khai nhiều giải pháp tích cực, góp phần vảo thành công của công tác hòa giải ở cơ sở, đêm lại hạnh phúc, bình yên cho nhân dân đồng thời giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua.

Đặc biệt từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 Luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực càng khẳng định công tác hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giữ gìn tinh thần đoàn kết trong gia đình, dòng tộc và xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Luật quy định rõ phạm vi hòa giải; nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tiêu chuẩn hòa giải viên; quy trình bầu, công nhận hòa giải viên; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc dự toán hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đối với công tác hòa giải….
Đễ phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở, đưa các hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng nâng cao về chất lượng và mang lại những hiệu quả thiết thực trong cộng đồng dân cư. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban nhan dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở đến toàn thể nhân dân. Chỉ đạo hệ thống chính trị cơ sở tập trung cũng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các hòa giải viên, tổ hòa giải. Đến nay toàn tỉnh có 2.146 tổ hòa giải với 11.207 tổ viên. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 844 vụ việc. Bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết pháp luật và sự nhiệt tình, lực lượng hoà giải cơ sở ở đã hòa giải thành 603 vụ việc, 226 vụ việc đang giải quyết. Các vụ việc phát sinh từ cơ sở tập trung vào các lĩnh vực như tập tục lạc hậu, bạo lực gia đình; bất đồng trong dòng tộc; làng xóm mất đoàn kết…
Để hoà giải thành một vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, dòng tộc, làng xóm, đặc biệt là trong nội bộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hoà giải viên và các tổ hoà giải phải vừa nắm vững phong tục, tập quán của đồng bào; tìm hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong vụ, việc; nhiệt tình trong công việc giúp người dân ứng xử hợp lý, hợp tình để các bên tự thảo thuận giải quyết các mâu thuẫn trên tinh thần tự nguyện.
Ngoài ra lực lượng hòa giải viên cơ sở còn phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Hội người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, các già làng, người uy tín tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo,… trong công tác hòa giải. Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào có đạo và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp trên phát động; nhất là trong các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các hoạt động khuyến học, khuyến tài; nhân đạo, từ thiện…Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã vận động 234.176/301.283 gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 77,7%; 1.284/2161 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 59%; 986/1.706 cơ quan, đơn vị đăng ký công sở văn hóa. Vận động người dân hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng các công trình công cộng, đường giao thông nông thôn;.. góp phần hoàn thành một số tiêu chí về xây dựng nộng thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Công tác hòa giải ở cơ sở  không chỉ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, những tranh chấp nhỏ trong nhân dân mà còn góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, keo dài,  tình lành nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
NA
CÁC TIN KHÁC
Hội Người mù tỉnh Gia Lai: phát huy vai trò “dẫn lối” cho người khiếm thị (24/02/2021)
Người cao tuổi tỉnh Gia Lai: Tuổi cao – gương sáng (24/02/2021)
Tiếp nhận 5 tấn gạo và 20 ngàn chiếc khẩu trang y tế ủng hộ phòng-chống Covid-19. (24/02/2021)
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/02/2021)
Krông Pa: Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (18/02/2021)
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Gia Lai và các tổ chức thành viên chăm lo Tết cho người nghèo. (09/02/2021)
​Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Gia Lai. (09/02/2021)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. (08/02/2021)
Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện. (08/02/2021)
Mang Yang: Tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn và nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho trung tâm cách ly của huyện (07/02/2021)
Công ty cổ phần Bibica tiếp sức vùng dịch (07/02/2021)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển 810 triệu đồng và toàn bộ số hàng trên 20 tấn hàng cho các tuyến đầu chống dịch. (06/02/2021)
Phú Thiện: Hơn 96 triệu đồng và nhiều hàng hóa được nhân dân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (05/02/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận thêm 50 ngàn khẩu trang y tế, 100 thùng mì tôm, 05 tạ gạo ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 (05/02/2021)
Chư Păh: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (05/02/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai