You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Dân chủ - Pháp luật > HIỆU QUẢ TỪ VIỆC THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

07/08/2014
    Hương ước, quy ước là văn bản quy phạm xã hội  trong đó quy định các nguyên tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính chất tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư,  góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật. Hương ước, quy ước được hình thành trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống của công đồng dân cư. Do đó, hương ước, quy ước có ý nghĩa trong việc bổ sung cho pháp luật khi cần xử lý những vấn đề rất cụ thể nảy sinh từ nếp sống đặc thù của cộng đồng dân cư. Các bản hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã đưa các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xóa bỏ phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự;… Hương ước, quy ước cũng quy định rõ những việc nhân dân phải được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát như chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; quyết toán thu chi các loại quỹ, các khoản đóng góp xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi hay chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo...
 
 
      Nội dung của hương ước, quy ước là những nguyện vọng của nhân dân do nhân dân ở khu dân cư đặt ra, được thảo luận, bàn bạc và nhất trí thông qua,  bảo đảm giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, xóa bỏ hủ tục, phát triển các văn hóa lành mạnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, …phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, không trái với pháp luật, nên được toàn thể nhân dân tự giác chấp hành. 
            Việc xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình, từ việc soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đến thảo luận, thông qua và phê duyệt. Cùng với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các hương ước, quy ước ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong những năm qua không những góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các chương trình mục tiêu quốc gia , nhất là chương trình xây dựng nộng thôn mới…Tính đến tháng 6 năm 2014 toàn tỉnh có 2.161 thôn, làng, tổ dân phố. Số hương ước đã phê duyệt là 2.078 bản, chưa phê duyệt là 43 bản, chưa xây dựng là 40; đã sửa đổi, bổ sung là 858; số hương ước thực hiện tốt là 1.542 bản; chưa tốt là 536 bản
         Để đạt được những kết quả đó, trong những năm qua ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng hương ước, quy ước cho cán bộ cấp cơ sở và các trưởng thôn, làng, bản,… trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời biên soạn, phát hành đến cơ sở các tài liệu hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước và một số hương ước, quy ước mẫu làm cơ sở để tham khảo trong soạn thảo hương ước, quy ước của địa phương; hướng dẫn cơ sở kịp thời sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với địa phương và xây dựng mới hương ước.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; lồng ghép việc thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện các cuộc vận động khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa,... kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014 đã vận động 234.176/301.283 gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 77,7%; 1.284/2.161 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 59%; 986/1.706 cơ quan, đơn vị đăng ký công sở văn hóa . Đã kiện toàn và củng cố hoạt động của 222 Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của công đồng và 2.151 tổ hòa giải. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện hàng trăm vụ việc trong các lĩnh vực như: những khoản đóng góp của dân, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, …cũng như đã tiền hành hòa giải thành công hàng nghìn vụ việc, góp phần quan trọng vào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở thôn, làng,.. tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó hơn.
      Nhiều đơn vị đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước như: Huyện Chư Păh, Kbang, Đăk Pơ, thị xã Ayun Pa, An Khê, thành phố Pleiku. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn liền với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiến hành rà soát hương ước, quy ước của các thôn, làng để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới, đảm bảo nội dung mỗi bản hương ước, quy ước chứa đựng các tiêu chí liên quan đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới.
Ngọc Anh
CÁC TIN KHÁC
HỘI THAO ĐẠI ĐOÀN KẾT HUYỆN KBANG LẦN THỨ I NĂM 2020 (30/07/2020)
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (24/07/2020)
HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (08/07/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG PA Tổ chức hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2020 (02/07/2020)
Hội thao Đại đoàn kết huyện Mang Yang: Đoàn kết, thân ái, giao lưu học hỏi và thắm tình (25/06/2020)
Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị làm việc tại huyện Ia Pa (24/06/2020)
Ia Pa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnhkhóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (24/06/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa bàn giao 02 căb nhà “Đại Đoàn kết" cho hộ nghèo. (24/06/2020)
Ông Siu Thil – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Đức Cơ. (08/05/2020)
Mặt trận thành phố thăm và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564. (08/05/2020)
DỊCH COVID-19: Lan tỏa những hành động đẹp (23/04/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYÊN QUÝ I NĂM 2020 (17/04/2020)
Thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (16/04/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Phân bổ đợt 1 kinh phí vận động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 (14/04/2020)
Những tấm lòng đặc biệt (13/04/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai