Dân chủ - Pháp luật > HIỆU QUẢ TỪ VIỆC THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

07/08/2014
    Hương ước, quy ước là văn bản quy phạm xã hội  trong đó quy định các nguyên tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính chất tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư,  góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật. Hương ước, quy ước được hình thành trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống của công đồng dân cư. Do đó, hương ước, quy ước có ý nghĩa trong việc bổ sung cho pháp luật khi cần xử lý những vấn đề rất cụ thể nảy sinh từ nếp sống đặc thù của cộng đồng dân cư. Các bản hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã đưa các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xóa bỏ phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự;… Hương ước, quy ước cũng quy định rõ những việc nhân dân phải được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát như chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; quyết toán thu chi các loại quỹ, các khoản đóng góp xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi hay chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo...
 
 
      Nội dung của hương ước, quy ước là những nguyện vọng của nhân dân do nhân dân ở khu dân cư đặt ra, được thảo luận, bàn bạc và nhất trí thông qua,  bảo đảm giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, xóa bỏ hủ tục, phát triển các văn hóa lành mạnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, …phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, không trái với pháp luật, nên được toàn thể nhân dân tự giác chấp hành. 
            Việc xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình, từ việc soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đến thảo luận, thông qua và phê duyệt. Cùng với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các hương ước, quy ước ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong những năm qua không những góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các chương trình mục tiêu quốc gia , nhất là chương trình xây dựng nộng thôn mới…Tính đến tháng 6 năm 2014 toàn tỉnh có 2.161 thôn, làng, tổ dân phố. Số hương ước đã phê duyệt là 2.078 bản, chưa phê duyệt là 43 bản, chưa xây dựng là 40; đã sửa đổi, bổ sung là 858; số hương ước thực hiện tốt là 1.542 bản; chưa tốt là 536 bản
         Để đạt được những kết quả đó, trong những năm qua ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng hương ước, quy ước cho cán bộ cấp cơ sở và các trưởng thôn, làng, bản,… trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời biên soạn, phát hành đến cơ sở các tài liệu hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước và một số hương ước, quy ước mẫu làm cơ sở để tham khảo trong soạn thảo hương ước, quy ước của địa phương; hướng dẫn cơ sở kịp thời sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với địa phương và xây dựng mới hương ước.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; lồng ghép việc thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện các cuộc vận động khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa,... kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014 đã vận động 234.176/301.283 gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 77,7%; 1.284/2.161 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 59%; 986/1.706 cơ quan, đơn vị đăng ký công sở văn hóa . Đã kiện toàn và củng cố hoạt động của 222 Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của công đồng và 2.151 tổ hòa giải. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện hàng trăm vụ việc trong các lĩnh vực như: những khoản đóng góp của dân, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, …cũng như đã tiền hành hòa giải thành công hàng nghìn vụ việc, góp phần quan trọng vào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở thôn, làng,.. tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó hơn.
      Nhiều đơn vị đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước như: Huyện Chư Păh, Kbang, Đăk Pơ, thị xã Ayun Pa, An Khê, thành phố Pleiku. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn liền với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiến hành rà soát hương ước, quy ước của các thôn, làng để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới, đảm bảo nội dung mỗi bản hương ước, quy ước chứa đựng các tiêu chí liên quan đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới.
Ngọc Anh
CÁC TIN KHÁC
Hội Người mù tỉnh Gia Lai: phát huy vai trò “dẫn lối” cho người khiếm thị (24/02/2021)
Người cao tuổi tỉnh Gia Lai: Tuổi cao – gương sáng (24/02/2021)
Tiếp nhận 5 tấn gạo và 20 ngàn chiếc khẩu trang y tế ủng hộ phòng-chống Covid-19. (24/02/2021)
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/02/2021)
Krông Pa: Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (18/02/2021)
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Gia Lai và các tổ chức thành viên chăm lo Tết cho người nghèo. (09/02/2021)
​Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Gia Lai. (09/02/2021)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. (08/02/2021)
Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện. (08/02/2021)
Mang Yang: Tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn và nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho trung tâm cách ly của huyện (07/02/2021)
Công ty cổ phần Bibica tiếp sức vùng dịch (07/02/2021)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển 810 triệu đồng và toàn bộ số hàng trên 20 tấn hàng cho các tuyến đầu chống dịch. (06/02/2021)
Phú Thiện: Hơn 96 triệu đồng và nhiều hàng hóa được nhân dân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (05/02/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận thêm 50 ngàn khẩu trang y tế, 100 thùng mì tôm, 05 tạ gạo ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 (05/02/2021)
Chư Păh: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (05/02/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai