You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 -2024.

25/04/2019
        Ngày 24/4/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, dự Đại hội có bà Đinh Thị Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Trịnh Duy Thuân – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đ/c đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, Bí thư Đảng ủy 23 xã, phường và 168 vị đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố cùng dự Đại hội.


         Đại hội đã đánh giá, trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku không ngừng được củng cố và tăng cường. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả năm 2014 có 222/254 khu dân cư đạt văn hóa và 45.570/47.685 hộ đạt gia đình văn hóa; đến năm 2018 có 234/254 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 92,1% (tăng 5,06% so với năm 2014) và 48.991/50.970  hộ gia đình văn hóa, tỷ lệ đạt 96,1% (tăng 0,6%  so với năm 2014). Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 - 18/11) hàng năm, đã vận động nhiều nguồn lực đóng góp ủng hộ với tổng số tiền 8,8 tỷ đồng để xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn, giúp đỡ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội đạt kết quả tích cực, tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến về dự thảo các văn bản của Đảng, về một số chủ trương của thành phố theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Mặt trận các cấp phối hợp thực hiện đúng quy trình, đảm bảo theo luật định và vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đạt kết quả. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân; công tác hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả, hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Việc tổ chức tiếp công dân và tham gia xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân do MTTQ  các cấp tiếp nhận và kiến nghị đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.
        Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động; xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát và phản biện xã hội…
         Phát biểu tại Đại hội, bà Đinh Thị Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Trịnh Duy Thuân, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới đó là: Mặt trận Tổ quốc Việt Namthành phố cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó khẳng định vị trí, vai trò của mặt trận trong hệ thống chính trị; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; chủ động, trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch,vững mạnh.
       Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku khóa XI đã xác định mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh về các khu dân cư thông qua việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội;phát huy quyền làm chủ của nhân dân,tích cựctham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Không ngừng xâydựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận. Tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Pleiku văn minh, giàu đẹp.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 là:63 vị, tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ nhất, khóa XI đã hiệp thương cử 04 vị vào Ban Thường trực, cử ông Y Khum, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 19 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.
 2.jpg
 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

      Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 05 cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.
3.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khen thưởng cho tập thể 
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019
 

 
Kiều Dung

CÁC TIN KHÁC
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG PA Tổ chức hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2020 (02/07/2020)
Hội thao Đại đoàn kết huyện Mang Yang: Đoàn kết, thân ái, giao lưu học hỏi và thắm tình (25/06/2020)
Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị làm việc tại huyện Ia Pa (24/06/2020)
Ia Pa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnhkhóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (24/06/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa bàn giao 02 căb nhà “Đại Đoàn kết" cho hộ nghèo. (24/06/2020)
Ông Siu Thil – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Đức Cơ. (08/05/2020)
Mặt trận thành phố thăm và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564. (08/05/2020)
DỊCH COVID-19: Lan tỏa những hành động đẹp (23/04/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYÊN QUÝ I NĂM 2020 (17/04/2020)
Thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (16/04/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Phân bổ đợt 1 kinh phí vận động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 (14/04/2020)
Những tấm lòng đặc biệt (13/04/2020)
Gia Lai: trên 1,2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (11/04/2020)
Ông Kpă Phinh - Gương điển hình trong “Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (10/04/2020)
Người cao tuổi và khát vọng cống hiến (08/04/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|