You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ 7, KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)

HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ 7, KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)

12/01/2017
      Sáng ngày 10/01/2017, tại hội trường cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa IX, kỳ họp thứ 7, nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Pút -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tới các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành tập trung, quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; nông lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; các dịch vụ phát triển ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư; giáo dục; y tế; thực hiện chính sách xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số; quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày được nâng cao…. Trong đó một số nội dung trọng tâm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 7,48%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm. Trong năm 2016, Gia Lai có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (hiện toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.541 tỷ…
Trong năm 2016, hoạt động công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, được thể hiện qua các mặt công tác như: Phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức phát động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trên địa tỉnh, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ “ của các thế lực thù địch. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hướng hoạt động về cơ sở, tập trung xây dựng địa bàn khu dân cư lành mạnh; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hình thức tập hợp nhân dân ngày càng đa dạng, các phong trào, các cuộc vận động ngày càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên mối quan hệ mật thiết trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác tham gia tổ chức cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, năm 2016 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vinh dự nhận được cờ „đơn vị xuất sắc toàn diện“ của cụm thi đua MTTQ các tỉnh khu vực Tây Nguyên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng.
         Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những việc còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong năm 2017 là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời đánh giá cao hiệu quả triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2016, đặc biệt là đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành công của cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy dân chủ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia tích cực công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2017 cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đồng thời yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên địa bàn toàn tỉnh.

image005-(1).jpg
Đ/c Lâm Thế Tổng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân


 
        Cũng tại hội nghị trên cơ sở Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thống nhất hiệp thương bầu bổ sung, thay thế 04 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do chuyển công tác khác. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 45 cá nhân; tặng Bằng khen cho 35  tập thể, 34 cá nhân đã có thành tích trong công tác Mặt trận năn 2016.
                                                                                        Lê Đại
 


CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021. (24/03/2016)
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI ĐỂ THỎA THUẬN LẬP DANH SÁCH SƠ BỘ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021. (23/03/2016)
Những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 (09/03/2016)
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (02/03/2016)
Hội nghị tiếp xúc cử tri với tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, HĐND huyện khóa V, trước kỳ họp thứ 11 (18/11/2015)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2015) VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT VỀ “SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” TRÊN BÁO GIA LAI, LẦN... (13/11/2015)
LÀNG LENG TÔ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐAI ĐOÀN KẾT (10/11/2015)
VAI TRÒ CỦA ỦY BAN MTTQ CÁC CẤP TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (06/11/2015)
CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CẤP HUYỆN (31/08/2015)
Ủy ban MTTQVN thị xã An Khê tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự ( sửa đổi) (21/08/2015)
Huyện Chư Prông: với cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào Dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” (01/07/2015)
Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội thao Đại đoàn kết lần thứ III- năm 2015 (01/07/2015)
Huyện Chư Sê, tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiên cuộc vân động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. (09/06/2015)
HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2010-2015 (05/06/2015)
Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã An Khê tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng 2015 (21/05/2015)

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai