You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013

14/04/2014
        Sáng ngày 14/4/2014 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Lâm Thế Tổng – Báo cáo viên pháp luật tỉnh, tham dự và truyền đạt nội dung của Hiến pháp.

          Phát biểu tại buổi quán triệt, Phó Chủ tịch Thường trực ông Lâm Thế Tổng cho biết, sau hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta. Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cùng với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến góp ý thiết thực và có giá trị của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi.
        Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi được Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 là sự đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
        Tại hội nghị, cán bộ công chức và người lao động cơ quan đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2013 bao gồm 11 chương, 120 điều, giảm 01 chương và 27 điều, có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; Hiến pháp mới là thành quả của quá trình tiếp thu tinh hoa, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với những điểm mới, tiến bộ như: thể hiện rõ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường theo hướng cơ bản và khái quát hơn so với Hiến pháp năm 1992; Hiến pháp khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong  của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Hiến pháp cũng thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; ghi nhận quyền sống; quy định quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm… (đây là những quy định tiến bộ so với Hiến pháp 1992); Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhấn mạnh “bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”, là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
        Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Lâm Thế Tổng nêu rõ, việc tổ chức quán triệt, học tập nội dung Hiến pháp năm 2013 là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ; đồng  thời tham gia phối hợp nghiêm túc với tất cả các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bài: Lê Đại *
Chuyên viên Ban Tổ chức – Tuyên giáo
CÁC TIN KHÁC
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Ia Pết (11/08/2020)
NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19 (11/08/2020)
HỘI THAO ĐẠI ĐOÀN KẾT HUYỆN KBANG LẦN THỨ I NĂM 2020 (30/07/2020)
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (24/07/2020)
HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (08/07/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG PA Tổ chức hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2020 (02/07/2020)
Hội thao Đại đoàn kết huyện Mang Yang: Đoàn kết, thân ái, giao lưu học hỏi và thắm tình (25/06/2020)
Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị làm việc tại huyện Ia Pa (24/06/2020)
Ia Pa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnhkhóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (24/06/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa bàn giao 02 căb nhà “Đại Đoàn kết" cho hộ nghèo. (24/06/2020)
Ông Siu Thil – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Đức Cơ. (08/05/2020)
Mặt trận thành phố thăm và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564. (08/05/2020)
DỊCH COVID-19: Lan tỏa những hành động đẹp (23/04/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYÊN QUÝ I NĂM 2020 (17/04/2020)
Thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (16/04/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai