Hoạt động chung > MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình

MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới

08/12/2020
      Năm 2020 mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và những đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trong xây dựng, củng cố và phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.


       Theo ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Trong năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
       Có thể nói rằng một trong những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2020 đó là đã làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Trong tuyên truyền về Đại hội Đảng được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo và đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, nêu bật tinh thần đổi mới của Ðảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với Đảng. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực. Tập trung tuyên truyền những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
      Trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm lấy sức dân để lo cho dân, MTTQ Việt Nam các cấp đã tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận, tham gia đóng góp các nguồn lực của nhân dân để góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có đông đồng bào DTTS. Để cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân như: phát huy vai trò của các tổ, nhóm tự quản, người uy tín tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc trong các tôn giáo; thành lập các nhóm trên Zalo, Facebook, thông qua Website Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chuyên mục ”Đại đoàn kết” trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; thông qua băng rôn, áp phích, tờ rơi (bằng cả tiếng Kinh, Bahnar, Jrai) hoặc cử cán bộ Mặt trận trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các làng đồng bào DTTS. Cùng với công tác tuyên truyền, Mặt trận các cấp đã kêu gọi, tổ chức tiếp nhận và phân bổ kịp thời, đúng quy định sự đóng của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực phòng, chống đại dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác; góp phần quan trọng cùng với các ngành chức năng kiểm soát tốt và không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Picture1.jpg
Đ/c Hồ Văn Điềm – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
thăm, hỗ trợ gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi tại huyện Chư Prông. Ảnh: Tống Như
     Năm 2020 dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được trên 10 tỷ đồng. Triển khai xây mới 174 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 62 căn nhà, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi, chăm lo tết cho người nghèo... với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, “Quỹ cứu trợ” tỉnh đã kịp thời hỗ trợ nhân dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do hạn hán và bão lũ gây ra, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, hỗ trợ gia đình bị có người thân bị thiệt mạng do bão lũ, tai nạn; tạo sinh kế và giúp nhân dân khắc phụ khó khăn, ổn định cuộc sống với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tham gia ủng hộ trên 14 tỷ đồng tiền mặt, hiến 35.968 m2 đất và 20.712 ngày công lao động (trị giá trên 4 tỷ đồng) làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng,... . Cấp phát 11.884 cuốn sổ tay (bằng 03 thứ tiếng Kinh, Jrai, Bahnar), xây dựng mới 68 mô hình, tiếp tục duy trì 289 mô hình và nhân rộng 49 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” từ đó tạo điều kiện cho trên 1.160 hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn dưới 4,5% và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn dưới 6,25%.
      Trong công tác giám sát, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức trên 200 cuộc giám sát, trong đó nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề có tính cấp thiết, nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân như: giám sát kết quả thực hiện chính sách đối với người có công; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; công tác quản lý quỹ đất tại các hợp tác xã; công tác giải phóng mặt bằng, các khoản đóng góp của nhân dân; việc thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; việc thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo là đồng bào DTTS; việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…
     Ông Đinh Ngọc Hải khẳng định: “Để có được những kết quả nổi bật trong năm 2020, ngoài sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ Mặt trận thì phải nói đến sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp đã và đang thể hiện tốt vai trò trung tâm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đề ra trong năm 2021”.
LÊ ĐẠI
 
CÁC TIN KHÁC
Hội nghị trực trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021 (03/03/2021)
Gia Lai hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (03/03/2021)
Hướng dẫn các bước của quy trình hiệp thương và vận động bầu cử tại các địaphương có dịch COVID-19. (02/03/2021)
Phòng-chống Covid-19: “Vắc-xin ý thức” vẫn quan trọng nhất (02/03/2021)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro (02/03/2021)
Ia Grai: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên tuyến biên giới (02/03/2021)
Gia Lai: Đoàn viên Công đoàn tham gia “Hiến máu tình nguyện”. (01/03/2021)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bổ sung kinh phí bầu cử (01/03/2021)
Lương hưu tháng 3, 4/2021 được chi trả cùng một kỳ (01/03/2021)
MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng, thành phố Pleiku: Phối hợp trao tặng bò giống sinh sản cho hộ đồng bào DTTS nghèo (01/03/2021)
Hướng dẫn các bước của quy trình hiệp thương và vận động bầu cử tại các địaphương có dịch COVID-19. (26/02/2021)
Đak Đoa: Hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục và các biểu mẫu giới triệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. (26/02/2021)
Hội Người mù tỉnh Gia Lai: phát huy vai trò “dẫn lối” cho người khiếm thị (24/02/2021)
Người cao tuổi tỉnh Gia Lai: Tuổi cao – gương sáng (24/02/2021)
Tiếp nhận 5 tấn gạo và 20 ngàn chiếc khẩu trang y tế ủng hộ phòng-chống Covid-19. (24/02/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai