Hoạt động chung > Phát huy, nhân rộng các phong trào, các mô hình hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT của Mặt

Phát huy, nhân rộng các phong trào, các mô hình hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT của Mặt trận và các tổ chức thành viên

30/10/2012
      Vấn đề an toàn giao thông từ nhiều năm nay đã được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ở địa phương, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp triển khai nhiều nội dung, biện pháp cụ thể; do đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được những kết quả nhất định, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, người bị thương  do tai nạn giao thông trong năm 2012 đã có chiều hướng giảm.
      Tuy nhiên, hiện nay tai nạn giao thông ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp và đã trở thành vấn nạn, nỗi bức xúc của toàn xã hội, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Đây là những thách thức, nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn đối với trật tự, an sinh xã hội và có thể coi là quốc nạn, đòi hỏi các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân phải có những hành động quyết liệt, cụ thể, đồng bộ và thiết thực để ngăn chặn, kiềm chế tai nạn giao thông.
       Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số: 02/MTTW-UBATGTQG ngày 19 tháng 5 năm 2000 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Chương trình phối hợp số: 14/CTrPH-MTTW-UBATGTQG  ngày 30 tháng 12 năm 2011 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 617/CTrPH-MT-BATGT tỉnh năm 2012 về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đồng thời ban hành Kế hoạch số 629/KH-MTTQ ngày 27 tháng 3 năm 2012 về triển khai công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2012, Kế hoạch số 847/HD-MT ngày 05 tháng 9 năm 2012 về tổ chức đợt cao điểm truyền thông an toàn giao thông và lấy tháng 9 hàng năm để chỉ đạo tháng cao điểm về tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp phát động hưởng ứng các đợt cao điểm về an toàn giao thông, tập trung trong dịp tết Nguyên đán.
     Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc tôn giáo trong việc tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt luật giao thông đường bộ. Các tổ chức thành viên Mặt trận thông qua các phong trào thi đua của tổ chức mình lồng ghép triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; vận động đoàn viên, hội viên và  nhân dân làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ các công trình giao thông công cộng ở khu dân cư, nhất là tu sửa đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.
      Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung chỉ đạo đưa văn hóa giao thông vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh lấy khu dân cư làm địa bàn chỉ đạo để tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, đặc biệt chú trọng vào việc phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo về an toàn giao thông tỉnh bằng 03 thứ tiếng: Tiếng Việt, Jarai, Banar; các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và sử dụng phương tiện giao thông an toàn, đồng thời đưa nội dung đợt tổng kiểm soát xử lý phương tiện giao thông chở quá khổ, quá tải trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm của tỉnh vào nội dung tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc.

IMG_0878.JPG
Lễ ký kết chương trình phối hợp “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

      Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành chỉ đạo điểm; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như mô hình: hộ gia đình, khu dân cư đăng ký bảo đảm trật tự an toàn giao thông, “Tổ tự quản”, “Nhóm tự quản”, “Đoạn đường tự quản” gắn với Chương trình 03 giảm “Giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm tai nạn”. Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội với nội dung trọng tâm là tập trung tuyên truyền qua các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao, chiếu phim tuyên truyền về an toàn giao thông, tổ chức “Ngày hội tuổi trẻ với an toàn giao thông”“Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về an toàn giao thông”; tổ chức ra quân hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các chốt đèn giao thông chính, tại các cổng trường học... các hoạt động trên đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào “Phụ nữ không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ phơi nông sản, gây ách tắc và tai nạn giao thông”. Hội nông dân tỉnh thành lập các Câu lạc bộ “Gia đình nông dân chấp hành tốt luật an toàn giao thông”, tổ chức “Hội thi nông dân lái xe an toàn”, phát động thực hiện Bản quy ước “Nông dân đăng ký chấp hành luật an toàn giao thông”. Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn chương trình “Cựu chiến binh tỉnh với văn hóa Giao thông”, Hội thi tìm hiểu về giao thông đường bộ, phát động phong trào “Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông”. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” hàng năm và “Năm an toàn giao thông 2012”, cán bộ CNVC và người lao động cam kết gương mẫu thực hiện các quy định về an toàn giao thông; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông trong cán bộ CNVC và người lao động, các diễn đàn thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ…
     Hàng năm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ Mặt trận về nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, pháp luật an toàn giao thông và đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; gắn với việc bình xét “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"  trong dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh cùng với Ban An toàn giao thông cùng cấp tiến hành kiểm tra, đánh giá biểu dương cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc tham gia phong trào.
     Sáu tháng một lần, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì họp với các tổ chức thành viên Mặt trận và lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh để đánh giá tình hình phối hợp tổ chức thực hiện phong trào, tổng hợp kết quả hoạt động báo cáo gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh.
     Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào“Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, trong thời gian tới Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp Ban an toàn giao thông và các tổ chức thành viên triển khai một số nội dung sau:
     1. Tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn Mặt trận các cấp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.
     2. Phát huy, duy trì Tổ tự quản về an toàn giao thông, đoạn đường tự quản, đoạn đường an toàn…, tổ chức điểm khu dân cư tự quản về trật tự an toàn giao thông, xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư.
      3. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tổ chức, vận động các khu dân cư, hộ gia đình ký cam kết thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng các khu dân cư, xã, phường, thị trấn không vi phạm trật tự an toàn giao thông; vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ các công trình giao thông ngay trên địa bàn, nhất là công trình giao thông nông thôn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng người dân góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
      4. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn giám sát việc thực hiện luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đồng thời tổ chức tập huấn tuyên truyền về luật giao thông đường bộ đến Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư./.


                                                                                                                   Bài viết: Phạm Lan
CÁC TIN KHÁC
Kông Chro: Hiệp thương cử bổ sung 8 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. (23/07/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận 120 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19 (22/07/2021)
Chư Prông: Thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới (22/07/2021)
Đak Đoa: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách (22/07/2021)
Gia Lai: Liên đoàn lao động các cấp trong tỉnh vận động ủng hộ trên 3 tỷ đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. (21/07/2021)
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trao tặng 3.584 gói cà phê ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. (21/07/2021)
Phụ nữ các cấp huyện Ia Grai: Tổ chức thăm và tặng qùa lực lượng làm công tác phòng-chống dịch Covid-19 (20/07/2021)
Đak Đoa: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (20/07/2021)
Huyện Đoàn Ia Grai hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh” (19/07/2021)
Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai huy động hơn 22 tấn hàng hóa hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2021)
Đak Đoa: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo (19/07/2021)
Krông Pa: Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn (19/07/2021)
Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà các chốt Biên phòng trên địa bàn huyện Ia Grai (16/07/2021)
Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Yang bàn giao 2 căn nhà cho hộ nghèo (16/07/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận trên 20,8 tỷ đồng ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19. (16/07/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai