Hoạt động chung > ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 7

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA X.

06/08/2014
1. Thực hiện chính sách người có công theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã triển khai, tuy nhiên qua giám sát và phản ánh hiện nay việc hỗ trợ kinh phí xây nhà chưa kịp thời dẫn đến việc xây dựng nhà ở còn dở dang. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương cấp bổ sung kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định trên.
Trả lời: Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt với số tiền là 50.140 triệu đồng; gồm: ngân sách Trung ương là 45.126 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 5.014 triệu đồng; để xây mới 1.004 nhà (40 triệu đồng/nhà) và sửa chữa: 449 nhà (20 triệu đồng/nhà)
Cuối năm 2013, Trung ương đã cấp cho tỉnh là 17,7 tỷ đồng và UBND tỉnh đã phân bổ kịp thời cho các địa phương thực hiện; hiện nguồn kinh phí Trung ương cấp còn thiếu là 27.426 triệu đồng; UBND tỉnh đã có văn bản và trực tiếp làm việc với các bộ, ngành trung ương để đề nghị sớm bổ sung kinh phí (đây là vấn đề nhiều tỉnh, thành phố đều vướng); khi Trung ương phân bổ bổ sung kinh phí, tỉnh sẽ phân bổ ngay cho các địa phương để thực hiện.
2. Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay qua giám sát của Mặt trận, kiến nghị của cử tri và nhân dân nhiều địa phương trong tỉnh tiến độ rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân yên tâm sản xuất cũng như công tác quản lý Nhà nước về đất đai đạt hiệu quả.
Trả lời: Được sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự cố gắng của các ngành, các cấp; đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 546.822 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 904.476 ha, đạt 91,0% so với diện tích cần cấp. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở nhưng tiến độ cấp giấy chứng nhận ở một số địa phương trong tỉnh vẫn còn chậm, nhất là đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất chuyên dùng, đất cơ quan, công sở.
Thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đia bàn tỉnh, đặc biệt là việc đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính.
3. Trong thời gian qua thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, giao thông đi lại được thuận lợi hợn. Tuy nhiên qua giám sát của Mặt trân và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân xã Krông Năng và các xã lân cận trên địa bàn huyện Krông Pa việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản hết sức khó khăn vì vào mùa mưa lũ năm 2011 đã cuốn trôi cầu Ia Krai bắc qua suối Krai. Đây là cây cầu nối trung tâm xã với Buôn Lối. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm bố trí vốn xây dựng lại cầu Ia Krai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lao động sản xuất, trao đổi mua bán hàng hóa của nhân dân.
Trả lời: Hiện nay, công trình này, UBND tỉnh đã tổng hợp và dự kiến cho đầu tư trong kế hoạch năm 2015.
4. Thông qua phản ánh của cử tri, nhân dân và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, hiện nay trên địa bàn tỉnh ta các phương tiện tham gia giao thông đậu, đỗ không đúng quy định; nhiều hãng xe khách ngang nhiên chạy vào các tuyến đường trong trung tâm nội thị; nhiều xe đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông hàng ngày trên địa bàn tỉnh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng trên.
Trả lời: Việc phản ánh của cử tri trên địa bàn tỉnh về những tồn tại tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay đang diễn ra gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản cho nhân dân là đúng, đặc biệt là các phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ như: chạy vòng vo bắt khách, đậu đỗ sai quy định, xe khách chạy vào trung tâm đô thị… không đúng quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, mặc dù các các lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức lực lượng xử lý kiên quyết nhưng phương tiện vẫn tái phạm (do người điều khiển phương tiện ý thức kém và lợi dụng những giờ nghỉ của lực lượng chức năng để vi phạm).
          Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Công anh tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp số 439/KHLN-GTVT-CA ngày 08/6/2011 để xử lý nghiêm nhũng trường hợp vi phạm. Đồng thời, cũng đề nghị UBND thành phố Pleku chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện nghiêm Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND thành phố về việc ban hành quy định tạm thời cho phép sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh mua bán ở các đường thuộc nội thành thành phố Pleiku.
          Về việc nhiều xe hết hạn sử dụng vẫn lưu thông: Tình trạng này vẫn còn và chủ yếu chạy vào ban đêm nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng. Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Công an tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm những phương tiện đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lén lút tham gia lưu hành.
5. Qua phối hợp giám sát cho thấy hiện nay hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa thanh quyết toán gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thường xuyên kiểm tra việc cấp phát, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; khắc phục tình trạng nợ đọng, thất thoát và chậm trể trong xây dựng cơ bản.
Trả lời:
* Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh:
- Về tổng số nợ đọng trên địa bàn: tính đến ngày 31/12/2013, lũy kế nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh là 78.455 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương là 34.415 triệu đồng; ngân sách tỉnh là 11.737 triệu đồng; ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 32.303 triệu đồng.
Trong năm 2014, UBND tỉnh đã bố trí trả nợ được 56.676 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương là 17.668 triệu đồng; ngân sách tỉnh là 9.116 triệu đồng; ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 29.891 triệu đồng.
Phần lớn số nợ đọng này thuộc các công trình có điều chỉnh giá nhân công, ca máy, giá vật liệu xây dựng trong quá trình triển khai có biến động lớn về giá; một số công trình bị kéo dài thời gian thi công do thay đổi, bổ sung thiết kế và bị ảnh hưởng của thời tiết; một số công trình đang thi công dở dang bị cắt, giảm vốn hoặc ngưng thi công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
- Về công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, theo nguyên tắc:
+ Đối với công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán: tỉnh cân đối, bố trí vào kế hoạch xây dựng cơ bản năm sau hoặc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển trong năm.
+ Đối với các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư, đơn giá nhân công, đơn giá vật liệu: UBND tỉnh đã bố trí vốn thanh toán trong kế hoạch đầu năm hoặc nguồn tăng thu kết dư, cụ thể trong năm 2014, tỉnh đã bố trí thanh toán 39,4 tỷ đồng cho 26 dự án từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương.
+ Đối với các dự án đã hoàn thành, nhưng chủ đầu tư chưa quyết toán: sẽ được ưu tiên bố trí vốn để trả nợ sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán.
- “Việc kiên quyết không lựa chọn các nhà thầu thi công chậm tiến độ tham gia đấu thầu, được chỉ định thầu các dự án công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai”: Định kỳ hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực của các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và thông báo đến các chủ đầu tư, chủ dự án và UBND các huyện, thị xã, thành phố về danh sách các nhà thầu đủ năng lực và không năng lực, làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu khi tham gia đấu thầu theo đúng quy định.
Trên đây là những ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa X.
 
NA
CÁC TIN KHÁC
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)
Gia Lai: tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai