You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019

14/01/2019
          Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa IX, Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã họp ngày 11 tháng 01 năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ông, bà là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.


         Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Kpăh Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội nghị được đón tiếp các đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019 cùng tham dự hội nghị.
         DSC_2862-(1).JPG
Ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
          Hội nghị đã tiến hành hiệp thương công nhận làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đối với 04 tổ chức (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Gia Lai, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Gia Lai, Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai) và hiệp thương bầu bổ sung 10 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh khoá IX (nhiệm kỳ 2014-2019).
         Hội nghị đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Năm 2018, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về phương thức hành động; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân. Công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực góp