You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động các tổ chức thành viên > Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Một số kết quả bước đầu thực hiện Đề án “Tuyên truyền p

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Một số kết quả bước đầu thực hiện Đề án “Tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH –HĐH” và Đề án “Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

27/01/2013
    *Đề án “Tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH –HĐH”
      Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015; Hướng dẫn số 11/HD-ĐCT ngày 12/4/2010 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015. Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Đề án (2011 – 2012) như sau:
 

       Hội LHPN tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đề án. Ban chỉ đạo gồm có 07 đồng chí: Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo, LĐLĐ tỉnh và Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh. Đồng thời tham mưu cho đ/c Trưởng ban ban hành các văn bản của Đề án: Quyết định ban hành quy chế, Quy chế hoạt động; Quyết định thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm có 5 đồng chí; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2011, kế hoạch giai đoạn 2011-2015.
       Ban chỉ đạo Đề án tổ chức họp theo định kỳ 6 tháng, 1 năm đánh giá kết quả thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình  thực hiện Đề án. Ban chỉ đạo đã thống nhất giao cho Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổng hợp kế hoạch, dự trù kinh phí của các tiểu Đề án trình UBND tỉnh Gia Lai.
      Đối với Tiểu đê án 1: Hội LHPN tỉnh mời một số ban ngành như: LĐLĐ tỉnh, Đoàn TNCSHCM tham gia vào BCĐ Tiểu Đề án 1, quyết định thành lập tổ giúp việc, ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai Tiểu Đề án 1 năm 2011, 2012; Kế hoạch giai đoạn 2011-2015, trong đó, chọn 02 đơn vị xã Ia H’ Rú – huyện Chư Pưh, phường An Bình-Thị xã An Khê làm điểm thực hiện Tiểu đề án. UBND tỉnh phê duyệt kinh phí cho Tiểu Đề án giai đoạn 2011 - 2015 với tổng số tiền là 191.260.000 đồng.
       Hội LHPN tỉnh mở 09 lớp tập huấn Tiểu đề án cho 450 hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên ngoài hệ thống trường học, nữ CBCCVC và nữ công nhân lao động, Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động các cấp, thôn trưởng. Thành lập 07 câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu” với 202 thành viên, trong đó có 01 CLB do Chi đoàn Hội LHPN tỉnh thành lập.
Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền Đề án qua các kênh: Thông tin phụ nữ Gia Lai hàng quý; chuyên mục truyền hình hàng tháng trên Đài phát thanh Truyền hình tỉnh,…
      Chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tham mưu cho UBND cùng cấp thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước từ năm 2012. Đến nay đã có 15/17 huyện, thị, thành thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện (Ia Grai, Đăk Pơ chưa thành lập BCĐ), trong đó có 02 huyện Ia Pa, Chư Păh được duyệt kinh phí hoạt động năm 2012 với số tiền 32.000.000 đồng.
Hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án gắn với công tác kiểm tra hàng năm của Hội, trên cơ sở đó hướng dẫn, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành tổ chức thực hiện.
       Đối với các tiểu Đề án 2, 3,4: Thực hiện Thông báo số 64/TB-BCĐ ngày 15/02/1012 của Ban chỉ đạo Đề án 343 tỉnh Gia Lai về Kết quả cuộc họp sơ kết 1 năm thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015. Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã chủ động tổng hợp kinh phí thực hiện các tiểu Đề án năm 2013 – 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay đã được phê duyệt kinh phí năm 2013 số tiền là 130.000.000 đồng.

*Đề án 704  giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt:     
      Thực hiện Quyết định số 704/QĐ - TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng chính phủ v/v phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 và hướng dẫn số 19/HD - ĐCT ngày 8/7/2010 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015, sau 02 năm triển khai thực hiện Đề án đã đạt được một số kết quả như sau:
    - Trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Đề án, Hội đã tập trung khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi đối với 200 bà mẹ và ông bố có con dưới 16 tuổi; phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, tọa đàm với 20 người ở 02 xã điểm để đánh giá thực trạng tình hình nuôi dạy con; kiến thức, thái độ, hành vi, những yếu tố ảnh hưởng và nhu cầu, mong muốn trong việc nuôi dạy con của các đối tượng có liên quan; tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 3 tuổi và tư vấn chăm sóc dinh dưỡng cho các bà mẹ, ông bố có con dưới 3 tuổi bị suy dinh dưỡng ..
     - Các cấp Hội đã phối hợp với các thành viên BCĐ cùng cấp trong việc tuyên truyền, quán triệt nội dung của Đề án dưới nhiều hình thức: tập huấn, hội thảo, sinh hoạt CLB, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân các ngày lễ lớn của Hội (8/3, 20/10), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); gắn với tuyên truyền xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, biểu dương các gia đình tiêu biểu nuôi, dạy con tốt; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng gia đình văn hóa...
    - Cùng với các thành viên BCĐ, tổ chức 48 buổi tuyên truyền trên đài PT TH và truyền thông cho 38.422 lượt người; 1.000 ông bố, bà mẹ (điểm TW Hội) và 500 ông bố, bà mẹ (điểm của tỉnh), có 22.122 lượt người có con dưới 16 tuổi về những thông tin, kiến thức cơ bản về nuôi, dạy con cái theo khoa học và vai trò giáo dục của gia đình trong việc hình thành nhân cách trẻ; Vai trò của cha mẹ trong công tác phòng chống tội phạm trẻ vị thành niên; hướng dẫn cho 21.000 em (điểm của TW Hội); 11.000 em (điểm của tỉnh) về kỹ năng sống của lứa tuổi học sinh, chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên, tâm lý, lứa tuổi, tình yêu, tình bạn gắn với CLB mẹ và con gái với các nội dung vào những thông tin, kiến thức cơ bản về nuôi, dạy con cái theo khoa học và áp dụng thực hiện; phản ánh kết quả, tiến độ triển khai thực hiện đề án tại địa phương.
    - Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm CSSKSS tổ chức truyền thông dinh dưỡng trẻ em cho 400 chị hội viên phụ nữ; tổ chức 150 buổi tuyên truyền phổ biến cho chị em bồi dưỡng kiến thức CSSK và phòng tránh các bệnh như lao, biếu cổ, sốt rét, rửa tay bằng xà phòng, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và các bệnh thông thường ở trẻ em có 21.016 chị tham gia học tập qua buổi truyền thông giúp chị em nâng cao kiến thức CSSK bản thân và các thành viên trong gia đình.
Untitled-(1).jpg
 
      - Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Tổ chức 05 lớp tập huấn cho 167 người (điểm của TW Hội); 04 lớp cho 100 người (điểm của tỉnh)  là cán bộ xã, phường bao gồm: Y tế, giáo dục, Đoàn TN, Nông dân, Văn hoá.., cho cán bộ Hội cơ sở và tuyên truyền viên tại cộng đồng; tổ chức 02 buổi toạ đàm với chủ đề “Gia đình không có trẻ em bỏ học và vi phạm pháp luật” cho 50 ông bố, bà mẹ; tổ chức Hội thảo “Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng trẻ vị thành niên” cho 40 người, đối tượng là chủ nhiệm các CLB và lãnh đạo các ban ngành cùng tham gia, để đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai Đề án; Tổ chức Hội thi “Kiến thức mẹ sức khoẻ con” cho 30 ông bố bà mẹ có con dưới 16, tuổi có con tuổi vị thành niên ngoan, học giỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nhằm giúp cho các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong việc nuôi dạy, quản lý, giáo dục con, định hướng phát triển nhân cách của con. Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi,tổ phụ nữ các kiến thức về nuôi, dạy trẻ nhằm giúp cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con và nắm được những kiến thức cơ bản về nuôi, dạy con theo khoa học và áp dụng thực hiện trong cuộc sống. Thành lập 21 CLB “Nuôi dạy con tốt” với 705 thành viên; có 17/17 huyện, thị, thành đã thành lập Ban chỉ đạo; Thành lập 409 tổ nhóm phụ nữ có 20.830 người tham gia.
Sau 3 năm thực hiện Đề án 343 và 704, việc triển khai Đề án tại các huyện, thị, thành cơ bản có được sự đồng thuận, nhất trí của lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, thị, thành, sự hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ và người dân trong cộng đồng.
                                            
                                                                                                       Lê Thị Bích Lượng
                                                                                         Ban tuyên giáo – Hội LHPN Tỉnh GiaLai
CÁC TIN KHÁC
DẤU ẤN TỪ MỘT CUỘC THI (17/11/2020)
TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (17/11/2020)
Cụm Thi đua số 2: Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 (13/11/2020)
KBANG: Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XI (12/11/2020)
Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Pah (08/11/2020)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày hội của toàn dân (08/11/2020)
Huyện Kbang: Tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 tại Thôn 1, xã Đông (06/11/2020)
Kông Chro: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (06/11/2020)
Đoàn kết xây dựng làng Kuk Đak sớm trở thành làng nông thôn mới (05/11/2020)
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang (03/11/2020)
Krông Pa: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở (27/10/2020)
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội (25/10/2020)
MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐAK PƠ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO (23/10/2020)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 (19/10/2020)
Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (16/10/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai