Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản Hướng dẫn Bầu cử QH và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2023.

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
TL 02/03/2021 TRẢ LỜI MỘT SỐ VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ   CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026


Số: 47/HD-MTTQ-BTT 24/02/2021 Hướng dẫn về việc tổ chức các hội nghị giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xã, phường, thị trấn và triển khai làm, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH, Đại biểu HĐND các cấp
000 01/02/2021 Tài liệu tập huấn công tác bầu cử
38/HD-MTTQ-BTT 01/02/2021 Hướng dẫn MTTQ Việt Nam kiểm tra giám sát công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khoa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
37/HD-MTTQ-BTT 01/02/2021 Hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khoa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
39/HD-MTTQ-BTT 01/02/2021 Hướng dẫn về quy trình hiệp thương. giới thiệu người ứng cử Đại biểu quốc hội khoa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai