Tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" năm 2021 tại huyện Ia Grai.

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua

   Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợpTổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" năm 2021 tại huyện Ia Grai.
   Tham dự Hội nghị có 147 đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và đại diện một số hộ gia đình, chủ trang trại có các mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất đạt hiệu quả trên địa bàn huyện Ia Grai.
  Tham gia Hội nghị các đại biểu đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnhquán triệt một số nội dung liên quan đến việc tiếp tục triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của Trung ương và của tỉnh; gắn nội dung “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình với những điều cần biết về Chương trình OCOP, hướng dẫn chủ thể tham gia chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.
   Đặc biệt tại Hội nghị có sự trao đổi chia sẻ, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các hộ gia đình, chủ trang trại có các mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất đạt hiệu quả như hộ bà Nguyễn Thị Thảo thị trấn Ia Kha với mô hình sản xuất kinh doanh cà phê sạch, ông Lê Văn Lực- xã Ia Bă chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện mô hình cây ăn quả, Ông Ksor Tư - xã Ia Dêr với mô hình gạo sạch A Sanh…
   Phát biểu tại Hội nghị bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định cánbộ cơ sở là người trực tiếp triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, thông qua việc triển khai phong trào khơi dậy và phát huy cao độ sự sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ Mặt trận các cấp trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” nói riêng.

 Ban Phong trào

Back to News