Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Đăk Đoa

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Đăk Đoa

   Chiều ngày 6-4, Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai do bà Rơ Chăm HHồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người là nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.


   Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, ông Lương Nam Xuất Thế – Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Thường trực HĐND huyện thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu nữ đảm bảo theo quy định Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đo, giới thiệu 33/69 người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ chiếm tỷ lệ 47,8%; đối với cấp xã giới thiệu 298/773 người ứng cử là nữ chiếm tỷ lệ 38,55%.
   Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng và hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 33/69 người ứng cử là nữ chiếm tỷ lệ 47,8%; cấp xã 298/773 người ứng cử là nữ chiếm tỷ lệ 38,55%. Dự kiến sau hiệp thương lần ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo ít nhất 35% theo quy định. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham gia Ủy ban bầu cử huyện; 14/17 xã, thị trấn có đại diện Hội tham gia làm thành viên Ủy ban bầu cử cấp xã.
   Thay mặt đoàn giám sát bà Rơ Chăm HHồng – Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ủy ban bầu huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bà cũng đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác bầu cử; phối hợp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tỷ lệ nữ có ít nhất 35%; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến tận thôn, làng; tuyên truyền để hội viên phụ nữ đi bầu cử đủ và sớm nhất; phối hợp, tổ chức công bằng cho các nữ ứng cử viên tham gia tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu Hôi đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng trong chiều cùng ngay, Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh giám sát triển khai các nhiệm vụ trong công tác bầu cử tại thị trấn Đăk Đoa.
Ngọc Anh

Back to News