Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Mang Yang

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Mang Yang

   Sáng ngày 8-4, Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai do bà Rơ Chăm HHồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người là nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định của pháp luật.
   Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ với đoàn giám sát, đại diện thường trực HĐNDhuyện Mang Yang cho biết: Thường trực HĐND huyện thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, sốlượng đại biểu nữ đảm bảo theo quy định Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, sốlượng và hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026)giới thiệu 23/58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ chiếm tỷ lệ 39,66%; đối với cấp xã giới thiệu 177/460 người ứng cử là nữ chiếm tỷ lệ 38,48%.


   Dự kiến sau hiệp thương lần ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo ít nhất 35% theo quy định. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham gia Ủy ban bầu cử huyện; Ban bầu cửđại biểu hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã,tổ bầu cử có đại diện Hội tham gia.
   Thay mặt đoàn giám sát bà Rơ Chăm HHồng – Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ủy ban bầu huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bà cũng đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấntiếp tục triển khai các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định; phối hợp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V và đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tỷ lệ nữ có ít nhất 35%.
   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến tận thôn, làng và phù hợp với tình hình địa phương; tuyên truyền bằng tiếng địa phương để nhân dân nắm được các quy đinh của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tiêu chuẩn của đại biểu hội, quyền hạn của cử tri…vận động hội viên phụ nữ đi bầu cử đủ và sớm nhất;năm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; phối hợp, tổ chức tập huấn cho các ứng cử viên là nữ lần đầu tiên tham gia ứng cử đại biểu đại biểu HĐND huyện và cấp xã; tổ chức công bằng cho các nữ ứng cử viên tham gia tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu Hôi đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngọc Anh
 
 

Back to News