ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI (LÂM THỜI)
(Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
 
     Ngày 15/10/1991 chia tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) gồm 49 vị ủy viên. Ban thường trực gồm 03 vị. Ông Ngô Thành giữ chức danh Chủ tịch. Ông Đinh Văn Mỹ giữ chức danh Phó Chủ tịch. Ông Lê Trung Thiệu giữ chức danh ủy viên Thư ký.

STT Họ và tên Năm sinh Dân  tộc Chức vụ  phân công trong UBMT tỉnh Ghi chú
01
Anh hùng Núp
1914 Bơhnar Chủ tịch danh dự Anh hùng LLVT
02
Ngô Thành
1927 Kinh Chủ tịch Thường vụ Tỉnh ủy
03
Đinh Văn Mỹ
1942 Bơhnar Phó Chủ tịch Tỉnh ủy viên
04
Lê Trung Thiệu
1938 Kinh Ủy viên Thư ký Cán bộ chuyên trách
05
Krung Dăm Veo
1943 Bơhnar Ủy viên Chủ Tịch Hội ND tỉnh
06
Rơ Chăm H ' Yéo
1950 Jrai Ủy viên C/tịch Hội LHPN tỉnh
07
Trần Liễm
1941 Kinh Ủy viên C/tịch Hội N/Báo tỉnh
08
Trần Tiến Hoàng
1937 Kinh Ủy viên PCT Hội CTĐỏ tỉnh
09
Thích Đổng Quang
1925 Kinh Ủy viên TBTS GH Phật/g tỉnh
10
Ksor Dao
1960 Jrai Ủy viên C/tịch Hội LHTN tỉnh
11
Nguyễn Bá Sơn
1951 Kinh Ủy viên Q.B/thư Tỉnh ĐoànTN
12
Trương Đình Ba
1947 Kinh Ủy viên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
13
Phùng Xuân Quýnh
1953 Kinh Ủy viên C/tịch Hội Y học tỉnh
14
Nguyễn Khắc Quán
1935 Kinh Ủy viên C/tịch Hội VHNT tỉnh
15
Trần Thị Tuyết Nga
  Kinh Ủy viên UVTTHộiHNVX tỉnh
16
Trần Đình Thi
  Kinh Ủy viên PCT LĐ Bóng đá tỉnh
17
Phạm Xuân Dư
  Kinh Ủy viên PCH BCH Q/sự tỉnh
18
Đỗ Văn Boong
  Kinh Ủy viên PCH BĐB/phòng tỉnh
19
Phan Anh Tuấn
1930 Kinh Ủy viên C/tịch Hội CCB tỉnh
20
Măng Đung
1954 Bơhnar Ủy viên PGĐ Bệnh viện tỉnh
21
Trần Văn Thiệu
  Kinh Ủy viên K/sư Chi cục K/lâm
22
Thái Văn Ngọc
  Kinh Ủy viên C/viên Sở Tư Pháp
23
Lê Thị Thanh Sa
1952 Kinh Ủy viên K/sư Chi cục Thú y
24
Trần Kim Cúc
1936 Kinh Ủy viên Phó ban Dân vận T/ ủy
25
Đỗ Thị Đô
1953 Kinh Ủy viên K/sư Ban KHKT tỉnh
26
Đinh Xuân La
1953 Hre Ủy viên NSƯT ĐNT Đam San
27
Trần Thanh Dân
1928 Kinh Ủy viên Nguyên PCT MT tỉnh
28
Phạm Hồng
  Kinh Ủy viên Nguyên CTUBNDtỉnh
29
Nay Phin
1919 Jrai Ủy viên Cán bộ LTCM tỉnh
30
Kpă Đài
1948 Jrai Ủy viên Kỹ sư Canh nông
31
Nguyễn Huệ
  Kinh Ủy viên GD CG xã Bình Giáo
32
Rơ Ô B Leo
  Jrai Ủy viên Giáo viên chế độ cũ
33
Bùi Tấn Tri
1942 Kinh Ủy viên HT T. PTTH Pleiku I
34
Hồng Văn Anh
  Hoa Ủy viên Thợ s/c cơ khí Yên Đỗ
35
Nguyễn Thị Hồng
  Kinh Ủy viên Thợ s/c cơ khíAn Khê
36
Nguyễn Sơn
  Kinh Ủy viên GĐ C/ty cà phê Ia Leo
37
Nguyễn Văn Phán
  Kinh Ủy viên Linh mục (TCG)
38
Thích Viên Quán
1937 Kinh Ủy viên Đại đức chùa Thừa Ân
39
Thích An Nghị
  Kinh Ủy viên Đại đức chùa Tân Hòa
40
A Ma Hiu
  Jrai Ủy viên CTMT H. Krông Pa
41
Ra Lan Yơn (Tuấn)
1955 Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Prông
42
Rơ Chăm Kốp
  Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Păh
43
Nguyễn Văn Bá
  Kinh Ủy viên CTMT thị xã Pleiku
44
Kpui Y Bang
1946 Jrai Ủy viên CTMT H. Ayun Pa
45
Đinh Thoong
  Bơhnar Ủy viên CTMT H. K Bang
46
Lê Thanh Hiển
  Kinh Ủy viên CTMT H. An Khê
47
Đinh Ky
1940 Bơhnar Ủy viên CTMT H. Mang Yang
48
Đinh Chối
1936 Bơhnar Ủy viên CTMT H. Kông Chro
49
Rơ Châm Điên
  Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Sê
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI (LÂM THỜI) .
---------------------------------
          1) Ông Ngô Thành : Chủ tịch .
          2) Ông Đinh Văn Mỹ : Phó Chủ tịch .
          3) Ông Lê Trung Thiệu : ủy viên Thư ký .
* Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai (lâm thời) khóa IV ngày 10/02/1992 đã bầu bổ sung vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm các ông như sau :
          1) Ông Đặng Ngọc Bân (Bo) : Thường vụ Tỉnh ủy đã được bầu vào Ban thường trực, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai (lâm thời) khóa IV thay ông Ngô Thành nghỉ hưu .
          2) Ông Nguyễn Công Kha : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Păh thay ông Rơ Chăm Kốp chuyển công tác khác .
          3) Ông Rơ Mah Djâu: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (lâm thời) huyện Đức Cơ.
          4) Ông Đinh A Chênh : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kông Chro thay ông Đinh Chối nghỉ hưu .
          5) Ông Trần Việt Hùng : Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh .

star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai