ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA VI (NHIỆM KỲ 1999 - 2004)
 
         Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai lần Thứ VI : Được tổ chức từ ngày 02 - 03/02/1999 tại Hội trường 2/9 thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai. Có 199 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai gồm 67 vị ủy viên. Bầu Ban thường trực gồm 07 vị. Bà Rơ Chăm H ' Yéo được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Các ông Nguyễn Thanh Hồng, Rơ Măh Biên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch. Ông Trương Đinh Ba,Trần Việt Hùng, Nhâm Trung Tuần, Phạm Hồng Quynh được bầu giữ chức danh ủy viên Thường trực

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ  phân công trong UBMTTQ tỉnh Ghi chú
01 Rơ Chăm H ' Yéo 1950 Jrai Chủ tịch Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN
02 NguyễnThanh Hồng 1947 Kinh Phó Chủ tịch Cán bộ chuyên trách
03 Rơ Măh Biên 1945 Jrai Phó Chủ tịch Cán bộ chuyên trách
04 Trương Đình Ba 1947 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
05 Trần Việt Hùng 1951 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
06 Nhâm Trung Tuần 1952 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
07 Phạm Hồng Quynh 1956 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
08 Đỗ Ngọc Thành 1961 Kinh Ủy viên P.B/thư Tỉnh ĐoànTN
09 H ' Nghia 1946 Bơhnar Ủy viên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
10 Giang Siu Pia 1953 Bơhnar Ủy viên C/tịch Hội LHPN tỉnh
11 Đinh Văn Mỹ 1942 Bơhnar Ủy viên CT Hội Nông dân tỉnh
12 Ksor Dao 1960 Jrai Ủy viên C/tịch Hội LHTN tỉnh
13 Phan Anh Tuấn 1930 Kinh Ủy viên C/tịch Hội CCB tỉnh
14 Hà Thanh Phong 1925 Kinh Ủy viên PB l/lạc tù CTYN tỉnh
15 Rơ Ô Cheo 1952 Jrai Ủy viên PCH BCH Q/sự tỉnh
16 Trương Quang Mậu 1958 Kinh Ủy viên PCH BCH BĐBP tỉnh
17 Nguyễn T.Thu Loan 1963 Kinh Ủy viên PCT Hội VHNT tỉnh
18 Đinh Rưng 1945 Bơhnar Ủy viên PCT Hội CTĐỏ tỉnh
19 Lê Thị Lộc 1953 Kinh Ủy viên PCTHội KHHGĐ tỉnh
20 Phạm Quốc Bảo 1953 Kinh Ủy viên PCTH.Ydược học tỉnh
21 Nguyễn Văn Hòa 1945 Kinh Ủy viên CTHĐLM các HTXT.
22 Nguyễn Văn Hiệp 1950 Kinh Ủy viên UVTT LĐ B/đá tỉnh
23 Trần Chớ 1945 Kinh Ủy viên CT Hội Nhà báo tỉnh
24 Nguyễn Thị Trà 1954 Kinh Ủy viên KS Sở KHCNMT tỉnh
25 Đinh Xuân La 1953 Hre Ủy viên NSƯT ĐNT Đam San
26 Lê Thị Thanh Sa 1952 Kinh Ủy viên KS Chi cục Thú y tỉnh
27 Nay Lan 1958 Jrai Ủy viên Thạc sĩ Sở LĐTBXH
28 Krung Dăm Veo 1944 Bơhnar Ủy viên P/ban Dân vậnTỉnh ủy
29 Lê Văn Thành 1926 Kinh Ủy viên C/nhiệm Đ.L.Sư tỉnh
30 Trần Xuân Hiệp 1952 Kinh Ủy viên C/nhân luậtSởTư Pháp
31 Trần Chu Toàn 1948 Kinh Ủy viên KS c/đường Sở GTVT
32 Nguyễn Ba 1953 Kinh Ủy viên Kiến trúc sư xây dựng
33 Lê Trung Thiệu 1938 Kinh Ủy viên UVBCH Hội NCTVN
34 Võ Thị Siêng 1954 Kinh Ủy viên PHT T. PTDTNT tỉnh
35 Ngô Thành 1927 Kinh Ủy viên Cán bộ lão thành CM
36 Nguyễn Văn Sỹ 1930 Jrai Ủy viên Cán bộ hưu trí
37 Đinh Chối 1936 Bơhnar Ủy viên Cán bộ hưu trí
38 Kpă Ó 1954 Jrai Ủy viên Anh hùng LLVT
39 Nguyễn Vân Đông 1943 Kinh Ủy viên LM NTĐức An Pleiku
40 Thích Từ Hương 1928 Kinh Ủy viên TBTS GH Phật /g tỉnh
41 Nguyễn Văn Vinh 1934 Kinh Ủy viên G/dân C/ giáo Pleiku
42 Thích Nữ Hiệp Liên 1949 Kinh Ủy viên Tịnh xá Ngọc Trung
43 Rơ Cơm Dam Jú 1927 Jrai Ủy viên Nhân sĩ - TT Ayun Pa
44 Kpă Đài 1948 Jrai Ủy viên Trí thức H.Ayun Pa
45 H Nieh 1963 Bơhnar Ủy viên CTHội LHPN Hà Tây
46 Vi Viết Tiến 1942 Tày Ủy viên CTMT xã Tơ Tung
47 Đinh Rin 1963 Jrai Ủy viên CV BanT/giáoTỉnh ủy
48 Đinh Văn Tài 1955 Mường Ủy viên PCTHội N/dân Ia Lâu
49 Rơ Ô Lơ 1955 Jrai Ủy viên CN HTXNN xã Ia Sol
50 Siu Pết 1937 Jrai Ủy viên Cán bộ hưu trí
51 Siu Hoa 1972 Jrai Ủy viên CTHội LHPN xã IaVê
52 Ngô Tấn Giác 1944 Kinh Ủy viên Chủ DN c/phê Thu Hà
53 Huỳnh Bát 1958 Kinh Ủy viên Chủ DNTM Đức Đạt
54 Lê Văn Thái 1954 Kinh Ủy viên N/dân SX giỏiAn Khê
55 Lê Phước Tuấn 1943 Kinh Ủy viên Chủ t/trại Ia Blang,CS
56 Kpui Y Bang 1946 Jrai Ủy viên CTMT H. Ayun Pa
57 Đinh Nhôn 1941 Bơhnar Ủy viên CTMT H. K Bang
58 Nguyễn Điềm 1951 Kinh Ủy viên CTMT H. An Khê
59 Đinh Ky 1940 Bơhnar Ủy viên CTMT H. Mang Yang
60 Trịnh Quảng Nam 1953 Kinh Ủy viên CTMT H. Kông Chro
61 Nguyễn Văn Ngữ 1948 Kinh Ủy viên CTMT H. Chư Sê
62 Ra Lan Hiăng 1958 Jrai Ủy viên CTMT H. Đức Cơ
63 Nguyễn Thế Quang 1957 Kinh Ủy viên CTMT T.X Pleiku
64 Nguyễn Văn Thành 1942 Kinh Ủy viên CTMT H. Chư Păh
65 Võ Thị Thúy Cải 1949 Kinh Ủy viên CTMT H. Ia Grai
66 Ra Lan Tuấn 1955 Jrai Ủy viên CTMT H.Chư Prông
67 Rơ Cơm Soáih 1953 Jrai Ủy viên CTMT H. Krông Pa
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA VI (NHIỆM KỲ 1999 -2004).

----------------------------
          1) Bà Rơ Chăm H ' Yéo : Chủ tịch .
          2) Ông Nguyễn Thanh Hồng : Phó Chủ tịch .
          3) Ông Rơ Măh Biên : Phó Chủ Tịch .
          4) Ông Trương Đình Ba : ủy viên Thường trực .
          5) Ông Trần Việt Hùng : ủy viên Thường trực .
          6) Ông Nhâm Trung Tuần : ủy viên Thường trực .
          7) Ông Phạm Hồng Quynh : ủy viên Thường trực .
 
          * Trong nhiệm kỳ 1999 - 2004 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai khóa VI đã bầu bổ sung các ông, bà sau đây vào ủy viên Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh :
          1) Bà Trần Thị Hoài Thanh : Bí thư Tỉnh Đoàn TN thay ông Đỗ Ngọc Thành Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn TN chuyển công tác khác .
          2) Ông Đoàn Bảy : Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh thay ông Ksor Dao đi chữa bệnh lâu dài .
          3) Ông Phạm Minh Siêng : Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh thay bà H ' Nghia nghỉ hưu .
          4) Ông Nguyễn Ngọc Trận : Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thay ông Đinh Văn Mỹ nghỉ hưu .
          5) Ông Lê Đình Tâm : Chủ tịch Hội Cưu chiến binh tỉnh thay ông Phan Anh Tuấn .
          6) ÔngNgô Sỹ:Trưởng ban liên lạc tù chính trị yêu nước thay ông Hà Thanh Phong.
          7) Ông Hoàng Viết Hữu : Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thay ông Đinh Rưng nghỉ hưu.  
8) Ông Phùng Xuân Quýnh : Chủ tịch Hội Đông y tỉnh .
          9) Ông Trường Bay : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kông Chro thay ông Trịnh Quảng Nam chuyển công tác khác .
          10) Ông Nguyễn Văn Lạc : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê thay ông Nguyễn Văn Ngữ đi chữa bệnh lâu dài .
          11) Ông Phan Ngọc Anh :Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Pleiku thay
ông Nguyễn Thế Quang chuyển công tác khác .
          12) Ông Puih HRíp : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Păh thay ông Nguyễn Văn Thành nghỉ hưu .
          13) Ông Kpuih Chinh : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Prông thay ông Ra Lan Tuấn chuyển công tác khác .
          14) Bà Y B Lách : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Pa thay ông Rơ Cơm Soáih nghỉ chữa bệnh lâu dài .
          15) Ông Nguyễn Hồng Sinh : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đăk Đoa thay ông Đinh Ky nghỉ hưu và chia tách huyện Đăk Đoa và Mang Yang .
          16) Ông Đinh Brơi : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Yang khi chia tác huyện Đăk Đoa và Mang Yang .
          17) Ông Nguyễn Minh Hiển : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa khi chia tách huyện Ayun Pa và Ia Pa .
          18) Ông Trịnh Văn Việt : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đak Pơ khi chia tách huyện Đak Pơ và thị xã An Khê .
          19) Ông Ksor Wang : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Pa thay bà Y B Lách chuyển công tác khác .
          20) Bà Võ Thị Cảnh : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện K Bang thay ông Đinh Nhôn nghỉ hưustar.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác.
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
        bullet-(1).gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
       bullet-(1).gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai