ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA V (NHIỆM KỲ 1993 - 1999)
 
        Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai lần Thứ V : Được tổ chức từ ngày 17 - 18/3/1993 tại Hội trường 2/9 thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai. Có 169 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai gồm 50 vị ủy viên. Bầu Ban thường trực gồm 05 vị. Anh hùng Núp được suy tôn làm Chủ tịch danh dự. Ông Đặng Ngọc Bân được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Các ông Đinh Văn Mỹ, Lê Trung Thiệu được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch. Ông Trần Việt Hùng được bầu giữ chức danh ủy viên Thư ký. Ông Trần Quang Minh được bầu giữ chức danh ủy viên Thường trực. Ngày 14/11/1996 ông Kpa En - Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch thay ông Đặng Ngọc Bân.

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ  phân công trong UBMTTQ tỉnh Ghi chú
01
Anh hùng Núp
1914 Bơhnar Chủ tịch danh dự Anh hùng LLVT
02
Đặng Ngọc Bân
1929 Kinh Chủ tịch Thường vụ Tỉnh ủy
03
Đinh Văn Mỹ
1942 Bơhnar Phó Chủ tịch Tỉnh ủy viên
04
Lê Trung Thiệu
1938 Kinh Phó Chủ tịch Cán bộ chuyên trách
05
Trần Việt Hùng
1951 Kinh Ủy viên Thư ký Cán bộ chuyên trách
06
Trần Quang Minh
1950 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
07
Nhâm Trung Tuần
1952 Kinh Ủy viên Cán bộ chuyên trách
08
Krung Dăm Veo
1943 Bơhnar Ủy viên Chủ Tịch Hội ND tỉnh
09
Rơ Chăm H ' Yéo
1950 Jrai Ủy viên H/trưởng HLHPN tỉnh
10
Trần Liễm
1941 Kinh Ủy viên C/tịch Hội N/Báo tỉnh
11
Trần Tiến Hoàng
1937 Kinh Ủy viên CT Hội CTĐỏ tỉnh
12
Ksor Dao
1960 Jrai Ủy viên C/tịch Hội LHTN tỉnh
13
Trương Đình Ba
1947 Kinh Ủy viên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
14
Đặng Mộng Tuyết
  Kinh Ủy viên Hội Yhọc dân tộc tỉnh
15
Nguyễn Khắc Quán
1935 Kinh Ủy viên C/tịch Hội VHNT tỉnh
16
Phạm Thế Dũng
1954 Kinh Ủy viên Hội hữu nghị các nước
17
Phạm Văn Tuấn
  Kinh Ủy viên PCT LĐ Bóng đá tỉnh
18
Đặng Vân
  Kinh Ủy viên PCH BCH Q/sự tỉnh
19
Lê Đình Tâm
1945 Kinh Ủy viên PCH BĐB/phòng tỉnh
20
Phan Anh Tuấn
1930 Kinh Ủy viên C/tịch Hội CCB tỉnh
21
Măng Đung
1954 Bơhnar Ủy viên PGĐ Bệnh viện tỉnh
22
Lê Thị Thanh Sa
1952 Kinh Ủy viên K/sư Chi cục Thú y
23
Trần Kim Cúc
1936 Kinh Ủy viên Phó ban Dân vận T/ủy
24
Đỗ Thị Đô
1953 Kinh Ủy viên K/sư Ban KHKT tỉnh
25
Đinh Xuân La
1953 Hre Ủy viên NSƯT ĐNT Đam San
26
Lê Văn Thành
1926 Kinh Ủy viên Đoàn Luật sư tỉnh
27
Trần Thanh Dân
1928 Kinh Ủy viên Nguyên PCT MT tỉnh
28
Ngô Thành
1927 Kinh Ủy viên Nguyên CTMTtỉnh
29
Nay Phin
1919 Jrai Ủy viên Cán bộ LTCM tỉnh
30
Rơ Cơm Dam Jú
1927 Jrai Ủy viên N/sĩ thị trấn Ayun Pa
31
Nguyễn Huệ
  Kinh Ủy viên GD CG xã Bình Giáo
32
Rơ Ô B Leo
  Jrai Ủy viên Giáo viên chế độ cũ
33
Bùi Tấn Tri
1942 Kinh Ủy viên HT T. PTTH Pleiku I
34
Hồng Văn Anh
  Hoa Ủy viên Thợ s/c cơ khí Yên Đỗ
35
Nguyễn Hữu Tuyển
  Kinh Ủy viên SX chế biến nông sản
36
NguyễnThế Phương
  Kinh Ủy viên Tổ hợp x/dựng Pleiku
37
Phạm Văn Mẫn
  Kinh Ủy viên SXKT tư nhân Pleiku
38
Thích Đổng Quang
1925 Kinh Ủy viên HTt/trì chùa Quan Âm
39
Nguyễn Vân Đông
1943 Kinh Ủy viên LM nhà thờ Đức An
40
A Ma Hiu
  Jrai Ủy viên CTMT H. Krông Pa
41
Ra Lan Yơn (Tuấn)
1955 Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Prông
42
Nguyễn Công Kha
  Kinh Ủy viên CTMT H. Chư Păh
43
Nguyễn Văn Bá
  Kinh Ủy viên CTMT thị xã Pleiku
44
Kpui Y Bang
1946 Jrai Ủy viên CTMT H. Ayun Pa
45
Đinh Thoong
  Bơhnar Ủy viên CTMT H. K Bang
46
Lê Thanh Hiển
  Kinh Ủy viên CTMT H. An Khê
47
Đinh Ky
1940 Bơhnar Ủy viên CTMT H. Mang Yang
48
A Chênh
  Bơhnar Ủy viên CTMT H. Kông Chro
49
Rơ Châm Điên
  Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Sê
50
Rơ Mah Djâu
  Jrai Ủy viên CTMT H. Đức Cơ
 
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA V (NHIỆM KỲ 1993 - 1999)

----------------------------------
          1) Ông Đặng Ngọc Bân : Chủ tịch .
          2) Ông Đinh Văn Mỹ : Phó Chủ tịch .
          3) Ông Lê Trung Thiệu : Phó Chủ tịch .
          4) Ông Trần Việt Hùng : ủy viên Thư ký .
          5) Ông Trần Quang Minh : ủy viên Thường trực .
 
          * Tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 16/7/1996 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai khóa V đã bầu bổ sung các vị sau đây vào UBMTTQ tỉnh :
          1) Ông Nguyễn Văn Hòa : Chủ tịch Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã tỉnh .
          2) Ông Nguyễn Văn Ngữ : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQ huyện Chư Sê thay ông Rơ Châm Điên do đã từ trần .
          3) Ông Rơ Lan Hiế : đại diện UBMTTQ huyện Đức Cơ thay ông Rơ Mah Dâu chuyển công tác khác .
          4) Bà Võ Thị Thúy Cải : Chủ tịch UBMTTQ huyện Chư Păh .
* Tại kỳ họp lần thứ 9, ngày 14/11/1996 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai khóa V đã bầu bổ sung ông Kpă En (Thường vụ Tỉnh ủy) vào ủy viên UBMTTQ tỉnh và bầu giữ chức danh Chủ tịch thay ông Đặng Ngọc Bân nghỉ hưu .
          * Ngày 08/10/1998 ông Đinh Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai khóa V chuyển công tác làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh .
          * Từ năm 1997 - 02/1999 Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh Gia Lai khóa V đã bầu bổ sung các ông, bà sau đây vào ủy viên UBMTTQ tỉnh :
          1) Bà Nguyễn Thị Tắc : Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình .
          2) Ông Hà Thanh Phong : Phó ban liên lạc tù chính trị yêu nước tỉnh .
          3) Ông Nguyễn Thanh Hồng : Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc UBMTTQ tỉnh .
          4) Kpă Đài : trí thức huyện Ayn Pa .star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
        bullet-(1).gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
        bullet-(1).gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai