ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2009 - 2014)
 
        Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII: Được tổ chức từ ngày 18 – 20/5/2009 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Có 300 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đê hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai gồm 85 vị Ủy viên. Bầu Ban thường trực gồm 09 vị. Bà Nay Lan được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Các ông, bà Lâm Thế Tổng, Nguyễn Thành Nuôi, Đinh Thị Giang được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch. Các ông, bà Trần Việt Hùng, Nhâm Trung Tuần, Giang Minh Nghi, Nguyễn Văn Thưởng, Phạm Thị Lan được bầu giữ chức danh Ủy viên Thường trực.
STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ phân công trong UBMTTQ tỉnh Ghi chù
1 Nay Lan 1958 Jrai Chủ tịch Ủy viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (*)
2 Lâm Thế Tổng 1957 Kinh Phó chủ tịch Cán bộ chuyên trách
3 Nguyễn Thành Nuôi 1960 Kinh Phó chủ tịch Cán bộ chuyên trách
4 Đinh Thị Giang 1975 Bana Phó chủ tịch Cán bộ chuyên trách
5 Trần Việt Hùng 1951 Kinh Ủy viên thường trực Cán bộ chuyên trách
6 Nhâm Trung Tuần 1952 Kinh Ủy viên thường trực Cán bộ chuyên trách
7 Giang Minh Nghi 1953 Bana Ủy viên thường trực Cán bộ chuyên trách
8 Nguyễn Văn Thưởng 1963 Kinh Ủy viên thường trực Cán bộ chuyên trách
9 Phạm Thị Lan 1972 Kinh Ủy viên thường trực Cán bộ chuyên trách
10 Bùi Văn Cường 1965 Kinh Ủy viên Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Gia Lai
11 Thái Thanh B́nh 1968 Kinh Ủy viên Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Gia Lai
12 Nguyễn Trường Thanh 1954 Kinh Ủy viên Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
13 Trần Ngọc Chi 1963 Kinh Ủy viên Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh
14 Rơ Mah Giáp 1959 Jrai Ủy viên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh
15 Nguyễn Văn Mai 1954 Kinh Ủy viên Chính ủy Ban chỉ huy quân sự tỉnh
16 Rơ Mah H’Nin 1976 Jrai Ủy viên Phó Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên tỉnh
17 Nguyễn Hữu Khuê 1943 Kinh Ủy viên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
18 Ngô Sỹ 1933 Kinh Ủy viên Chủ tịch Hội Cựu từ chính trị yêu nước tỉnh
19 Nguyễn Đức Thành 1960 Kinh Ủy viên Phó Chính ủy Bộ đội biên pḥng tỉnh
20 Lí Xuđn Hoan 1960 Kinh Ủy viên Chủ tịch Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh
21 Ksor H’Nhan 1959 Jrai Ủy viên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
22 Mạc Văn Thắng 1961 Ngạn Ủy viên UVTT Hội Kế hoạch hóa gia đ́nh tỉnh
23 Nguyễn Ngữ 1956 Kinh Ủy viên Chủ tịch Hội Đông y tỉnh
24 Phạm Minh Thao 1954 Kinh Ủy viên Chủ tịch liên minh hợp tác xă tỉnh
25 Lư Kim Thoa 1962 Giẻ triêng Ủy viên Chủ tịch Hội Luật gia
26 Đoàn Minh Phụng 1955 Kinh Ủy viên Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh
27 Ksor Tuyín 1939 Jrai Ủy viên Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh
28 Thượng tọa
Thích Tâm Tường
1953 Kinh Ủy viên Trưởng Ban giáo dục  tăng ni Ban Trị sự GHPG tỉnh
29 Phùng Xuân Quưnh 1953 Kinh Ủy viên Chủ tịch Hội y dược học tỉnh
30 H’Ngia 1945 Bana Ủy viên CT Hội Nạn nhân CĐDC
31 Nguyễn Hồng Nam 1940 Kinh Ủy viên PCT – Hiệp hội KHKT tỉnh
32 Bùi Xuân Giáo 1936 Kinh Ủy viên CT hội cựu giáo chức tỉnh
33 Lê Trung Thiệu 1938 Kinh Ủy viên CT Hội NCT tỉnh
34 Nguyễn Chí Thành 1953
 
Kinh Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Pleiku
35 Vơ Thị Cảnh
 
1957 Kinh Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện KBang
36 Nguyễn Điềm 1950 Kinh Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thị xă An Khê
37 Brơi 1959 Bana Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Mang Yang
38 Đinh Giang Hà 1958 Bana Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Kông Chro
39 Siu Đôl 1959 Jrai Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trậnhuyện Chư Sê
40 Rơ Mah Brấp 1961 Jrai Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Đức Cơ
41 Nguyễn Phú 1960 Kinh Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thị xă Ayun Pa
42 Puih Hrip 1956 Jrai Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Chư Păh
43 Ksor Phơn 1958 Jrai Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Ia Grai
44 Rơ Mah H’Lư 1959 Jrai Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Chư Prông
45 Ksor Wang 1958 Jrai Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Krông Pa
46 Hoàng Đức Lâm 1954 Kinh Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Ia Pa
47 Văn Xuân Bằng 1958 Kinh Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trậnhuyện Đak Pơ
48 Lê Chí Tônbullet.gif 1966 Kinh Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Đak Đoa
49 Ksor Soar 1963 Jrai Ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Phú Thiện
50 Ngô Thành 1927 Kinh Ủy viên CB Lăo thành CM Nguyên PBT tỉnh ủy, CTUBMT tỉnh
51 Nguyễn Duy Khanh 1933 Kinh Ủy viên CB Hưu trí - Nguyên Phó bí thư thường trực , Chủ tịch HĐND tỉnh
52 Nguyễn Thị Thanh Sơn 1949 Kinh Ủy viên CB Hưu trí - CN Đoàn Luật sư tỉnh Gia lai
53 Nay Yak 1942 Jrai Ủy viên Nhân sỹ - Già làng tiêu biểu  xă IaPia Phú thiện
54 Nguyễn Văn Chiến 1952 Kinh Ủy viên Hiệu trưởng Trường CĐSPGL
55 Tống Thị Thanh Hà 1962 Kinh Ủy viên GV Trưởng THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku
56 Lê Thị Tường Vân 1951 Kinh Ủy viên Cán bộ hưu trí, Nguyên PGĐ trung tâm NNTH Pleiku
57 Đinh Xuân La 1953 Hre Ủy viên Cán bộ hưu trí, NSND, Nguyên Phó GĐ Sở VH-TT
58 Nay Băh 1943 Jrai Ủy viên   Trí thức DT JaraiCá nhân TB xă   Nhơn Ḥa – Chư sê
59 Đêr 1944 Bana Ủy viên Già làng tiêu biểu làng Lê Bông, xă Ayun, Mang Yang
60 Hà Thị Thu Hương 1982 Thái Ủy viên Ủy viên UBMT xă Ia Tô, huyện Ia Grai
61 Ksor Man 1942 Jrai Ủy viên Cá nhân tiêu biểu Bôn Broai, xă Ia Broai, huyện Ia Pa
62 Ksor BLăm 1945 Jrai Ủy viên Nữ già làng tiêu biểu, xă Ia Mơ, huyện Chư Prông
63 RCom Pơ 1937 Jrai Ủy viên Già làng tiêu biểu Buôn Ma Dương, P. Đoàn kết, AyunPa
64 A H’Đung 1950 Xê Đăng Ủy viên Cá nhân Tiêu biểu Làng Ea Luh, Nghĩa Hưng, Chư Păh
65 Lí Kií̉m 1953 kinh Ủy viên Thân nhân Việt kiều   Tổ 13, Tây Sơn, Pleiku
66 LM.
Nguyễn Văn Thượng
1946 Kinh Ủy viên Linh mục Chánh xứ Thánh Tâm và Đức an Pleiku
67 MS. Siu Y Kim 1968 Jrai Ủy viên UV BTS tổng Hội thánh TLVN(MN)
68 TT. Thích Trí Yên (Lê Thế Hùng) 1956 Kinh Ủy viên Trụ tŕ chùa Bửu Tịnh, thị xă Ayun Pa
69 MS. Siu Pek 1955 Jrai Ủy viên TBĐDTLMNVN tỉnh Gia Lai
70 NS. Thích Nữ Hiệp Liên 1949 Kinh Ủy viên Trụ tŕ tịnh xá Ngọc Trung, TX An Khê
71 LS. Nguyễn Văn Đào 1960 Kinh Ủy viên Cai quan họ đạo Cao đài Tây ninh tại Pleiku
72 Vơ Ngọc Hiếu 1965 Kinh Ủy viên GĐCT cà phê Gia lai
(DNNN)
73  Lê Đức Tánh 1955 Kinh Ủy viên GĐCT Cao su Chư Păh
(DNNN)
74 Đặng An B́nh 1963 Kinh Ủy viên GĐ DN Ga Đặng Phước (DNTN)
75 Nguyễn Văn Khả (Khoa) 1946 Kinh Ủy viên Sản xuất giỏi, TV Hiệp hội hồ tiêu Chư Sê
76 Đặng Thị Mỹ Dung 1962 Kinh Ủy viên Chủ nhiện CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Gia lai và T.P PLeiKu
77 Nguyễn Thị Lợi 1949 Kinh Ủy viên SX giỏi, thị xă AyunPa
78 Hoàng Văn Lan 1957 Kinh Ủy viên GĐ xí nghiệp tư doanh Hiệp Lợi, KBang
79 Nay H’Ne 1977 Jrai Ủy viên Phó pḥng biên tập tiếng dân tộc, Đài PTTH tỉnh
80 Lê Thị Thúy Nga 1969 Kinh Ủy viên BS. Bênh viện Đa khoa tỉnh
81 Siu Nheng 1963 Jrai Ủy viên Phó trưởng trạm khuyến nông
Thị xă AyunPa
82 Nguyễn Thi Kim Vân 1964 Kinh Ủy viên Trưởng pḥng - Sở
 VH-TT và du lịch
83 Nguyễn Thị Thanh Hương 1971 Kinh Ủy viên Trưởng pḥng - Sở
Tài nguyên MT tỉnh
84 Phạm Hiếu Tŕnh 1959 Kinh Ủy viên Trưởng pḥng – Sở Giao thông vận tải- TT Ban ATGT tỉnh.
85 Đặng Quang Vinh 1955 Kinh Ủy viên Trưởng pḥng Giáo dục  Huyện Chư Păh
 
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHOÁ VIII (NHIỆM KỲ 2009 - 2014)
 ----------------------------------
1, Bà Nay Lan: Chủ tịch
2, Ông Lâm Thế Tổng: Ph chủ tịch
3, Ông Nguyễn Thành Nuôi: Ph Chủ tịch
4, Bà Đinh Thị Giang: Ph chủ tịch
5, Ông Trần Việt Hùng: Ủy viên thường trực
6, Ông Nhâm Trung Tuần: Ủy viên thường trực
7, Ông Giang Minh Nghi: Ủy viên thường trực
8, Ông Nguyễn Văn Thưởng: Ủy viên thường trực
9, Bà Phạm Thị Lan: Ủy viên thường trực


(*) ngày 18 tháng 12 năm 2013, Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 17, khóa VIII (nhiệm kỳ 2009 - 2014): đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đồng chí Hồ Văn Điểm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được hội nghị tín nhiệm cử vào chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ (2009 - 2014).

star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
        bullet-(1).gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai