Tổ chức - Tuyên giáo > Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp

30/09/2020
      Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/9/2020; sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng ngày 30-9 Đại hội đã bế mạc và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.


        Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Binh đoàn 15; đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Kon Tum và Đăk Lăk; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, nguyên Tỉnh ủy viên khóa XV đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
        Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng trình Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí chính thức và 01 đồng chị dự khuyết.
          Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Đồng thời thống nhất biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:
          Về kinh tế có 7 chỉ tiêu, gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân hàng năm 8,6% trở lên; GRDP theo giá hiện hành đến năm 2025 đạt 131.702 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 79,5 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: nông, lâm nghiệp, thủy sản 29,89%, công nghiệp - xây dựng 31,22%, dịch vụ 35,40%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 3,49%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 12,89%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 9-10%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 7,94%, kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân hằng năm 5,92%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 35%.
Về xã hội có 6 chỉ tiêu, gồm: tỉ lệ giảm hộ nghèo bình quân hằng năm từ 0,8% trở lên (theo chuẩn nghèo về tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020); đến năm 2025 có 120 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, có 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm đạt 1,1%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95%, đạt 9 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 68%; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS đến năm 2025 đạt 97%. Về môi trường 2 chỉ tiêu: Diện tích rừng trồng mới 40.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,75%; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%.
           Các đại biểu cũng nhất trí thông qua 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, gồm: tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên so với đầu nhiệm kỳ (tương đương 1.800 đảng viên trở lên/năm và 9.000 đảng viên trở lên/nhiệm kỳ).
            Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định “Nghị quyết mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua là một công trình tập thể được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi giải pháp, phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các giải pháp, chương trình trọng tâm đạt kết quả cao nhất nhằm xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội”
           Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự kỳ vọng của nhân dân tỉnh nhà.
                                                                              Lê Đại

CÁC TIN KHÁC
Gia Lai: Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai công tác bầu cử tại huyện Chư Pưh (18/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 (14/05/2021)
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 15 (huyện Mang Yang) (14/05/2021)
Thị xã An Khê tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (13/05/2021)
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Đoa (13/05/2021)
ỦY BAN MTTQ TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI! (13/05/2021)
Gia Lai các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri. (11/05/2021)
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (11/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI XÃ IA KLA VÀ THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Ia Pa và huyện Kông Chro tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (10/05/2021)
Đak Pơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (10/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/05/2021)
Huyện Krông Pa và thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai