Tổ chức - Tuyên giáo > ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021-2026.

26/01/2021
    Ngày 20/01/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.


        Theo quyết định, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai có 31 người; ông Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh;  Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh gồm: ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 26 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.
        Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, cũng như các văn bản quy định, hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền. Ủy ban bầu cử tỉnh có con dấu và kinh phí hoạt động theo quy định.
           Để kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với công tác bầu cử, ngày 22/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Quyết định số 147/QĐ-MTTQ-BTT về việc thành lập Tổ giúp việc công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 13 người; Bà Đinh Thị Giang- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Tổ trưởng; Ông Đinh Ngọc Hải - PCT, Bà Phạm Thị Lan - PCT, Ông Nguyễn Hồng Thái - UVTT làm Tổ phó và 09 ông, bà là UVTT, Trưởng, Phó Văn phòng, các Ban chuyên môn và chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Ủy viên.
      Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai bầu cử của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 
          Ngọc Anh
 
CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 (14/05/2021)
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 15 (huyện Mang Yang) (14/05/2021)
Thị xã An Khê tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (13/05/2021)
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Đoa (13/05/2021)
ỦY BAN MTTQ TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI! (13/05/2021)
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Ia Pa và huyện Kông Chro tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri. (11/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI XÃ IA KLA VÀ THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (10/05/2021)
Đak Pơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (10/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/05/2021)
Huyện Krông Pa và thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/05/2021)
Gia Lai: Giám sát việc thực hiện mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đak Đoa. (28/04/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai