Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Nguời Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2012

19/06/2012
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2012, ngày 23 tháng 4 năm 2012 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số 205/STTTT-BCXB về đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Nguời Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2012.
Theo đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tiến hành sâu rộng trong phạm vi toàn quốc nhằm làm chuyển biến nhận thức và tính tự giác của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân có cách nhìn đúng đắn hơn về tiềm năng phát triển kinh tế của mỗi địa phương và cả nước trong xu thế hội nhập và phát triển; khơi dậy ý thức tự lập, tự cường, tự tôn dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người, đồng thời kích thích các doanh nghiệp, các nhà sản xuất trong nước đẩy mạnh cải tiến công nghệ, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao có sức cạnh tranh không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn ra tầm khu vực và quốc tế, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế quốc tế, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.
 
Công tác tuyên truyền phải góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tạo ra sự đồng thuận hưởng ứng rộng rãi cuộc vận động trên địa bàn tỉnh; xây dựng thị hiếu và tâm lý tiêu dùng hàng nội địa là một cách thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt.
 
Công tác tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung chính: Tuyên truyền thực hiện bốn nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuộc vận động theo tinh thần Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc thực hiện Cuộc vận động.
 
Tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ở thị trường trong tỉnh, khu vực, trong và ngoài nước; tuyên truyền các cuộc hội thảo, tọa đàm giữa các nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối và người tiêu dùng để tìm hướng đi cho sản phẩm nội địa chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước.
 
Tuyên truyền “Đưa hàng Việt về nông thôn”; việc tổ chức các Hội chợ hàng tiêu dùng Việt Nam chất lượng cao; tổ chức Tháng cao điểm (tháng 12 hàng năm) tiêu dùng hàng Việt với việc tổ chức “Ngày vàng 15/12”, “Tuần lễ vàng” khuyến mại, giảm giá sản phẩm để kích thích tiêu dùng, sản xuất.
 
Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước mua sắm các trang thiết bị, hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là các hàng hóa có giá trị cao như ô tô, máy tính, thiết bị văn phòng…
 
Tuyên truyền gắn kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBMTTQVN các cấp phát động, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, chấm điểm thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở từng cơ sở.
 
Kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển hàng giả,hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  
Thu Huyền
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai