Phong trào > Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân

Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân

17/12/2020
   Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động vào năm 2015. Cuộc vận động đã và đang được nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tích cực hưởng ứng thực hiện, từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua Cuộc vận động, tinh thần đoàn kết, chủ động, tự quản, tự giác, sáng tạo của nhân dân ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


         Gia Lai là tỉnh miền núi, quy mô nền kinh tế nhỏ, diện tích tự nhiên rộng, mật độ dân số thấp và phân bố không đồng đều, có đông đồng bào DTTS, cơ sở hạ tầng còn thiếu, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo nhất là trong vùng đồng bào DTTS còn ở mức cao. Những ngày đầu khi Cuộc vận động bắt đầu đi vào triển khai thực hiện đã gặp phải không ít khó khăn, thách thức, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, đến nay Cuộc vận động bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, diện mạo các vùng nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc, giàu sức sống.
         Trao đổi với chúng tôi, Bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: “Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, việc huy động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và phù hợp với sức dân”.
          Qua 05 triển khai Cuộc vận động, cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, với vai trò chủ trì MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia ủng hộ trên 328 tỷ đồng; hiến 132.963m2 đất xây dựng các công trình; đóng góp 47.338 ngày công lao động làm nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm…; đồng thời lồng ghép phối hợp với các chương trình, dự án để vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 40 tỷ đồng, làm mới 718 căn nhà, sửa chữa 246 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền trên 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ vốn sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo, giúp khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi, chăm lo tết cho người nghèo hàng năm...với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đã huy động được trên 145 tỷ đồng để xây dựng làng nông thôn mới; đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 70/182 xã và 41 thôn, làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; 25/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; thành phố Pleiku được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh qua từng năm từ 19,71% (năm 2015) giảm còn dưới 4,5% và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn dưới 6,25% (cuối năm 2020); đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Hệ thống kết cấu hạ tầng cũng được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 79,26% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện.
         Cùng với sự phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quy mô mạng lưới giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư mở rộng và chuẩn hóa. Công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả, đặc biệt là y tế cơ sở được củng cố và phát triển; đồng bào DTTS được khám chữa bệnh miễn phí, được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với từng khu dân cư và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy được tinh thần tự giác, tự nguyện của nhân dân trên nhiều lĩnh vực về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp nhau phát triển kinh tế - xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm sau cao hơn năm trước, cuối năm 2019 có 274.924/346.856 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 79,3%) và 1.277/1.605 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa (đạt 71,4%); dự ước năm 2020 gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 82%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 82%.
Picture2-(1).jpg
Những còn đường được làm nên từ ý Đảng, lòng dân. Ảnh: Lê Đại
 
      Ông Huỳnh Minh Thiện - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, chia sẻ: “Việc triển khai Cuộc vận động đến nay đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận các cấp trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế của từng vùng nông thôn hay đô thị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tiến hành hiệp thương với các  ban, ngành, đoàn thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện, ưu tiên thực hiện trước đối với những tiêu chí có lợi thế. Đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện luôn chú trọng phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp từ nhân dân và đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Nhờ đó đến nay thị xã An Khê đã đạt được tất cả các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.
       Đối với huyện Kbang, chia sẻ về cách làm tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang cho biết: “Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục để giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động. Đội ngũ các Trưởng Ban Công tác Mặt trận, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư cũng được phát huy để làm hạt nhân trong triển khai các tiêu chí của Cuộc vận động. Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, các khu dân cư đều tiến hành tổng kết sau 1 năm triển khai Cuộc vận động và tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu”.
Picture3.jpg
Đoạn đường Mặt trận tự quản tại làng Chiêng, thị trấn Kbang. Ảnh: Lê Đại
        Về giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới, theo đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện Cuộc vận động ở giai đoạn mới, trong đó chú trọng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; tiếp tục làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp tạo thành sức mạnh tổng hợp, lồng ghép với thực hiện phong trào “Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ, tránh dàn trải trong triển khai thực hiện. Tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; bám sát vào 5 nội dung của Cuộc vận động để lựa chọn nội dung vận động ở khu dân cư một cách thiết thực, hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá các mô hình và biểu dương những điển hình tiên tiến để khích lệ, tạo sự lan tỏa, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng của Cuộc vận động”.
         Với những kết quả đã đạt được của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 sẽ là động lực để tiếp tục vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần “khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.
  Lê Đại

CÁC TIN KHÁC
Agribank – Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai: Bàn giao tài khoản thanh toán số đẹp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/06/2021)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Gia Lai: tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai