Phong trào > Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

16/12/2020
     Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong những năm qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/4/2017 về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, trọng tâm là hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng mô hình nuôi dê bách thảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa.
1.jpg
Đ/c Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và
Đ/c Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh

        Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần tạo thêm nguồn lực giúp nhau giảm nghèo bền vững; làm lành mạnh môi trường xã hội, quan hệ ứng xử trong hộ gia đình và trong cộng đồng; các tệ nạn xã hội từng bước bước được đẩy lùi; nhiều khu dân cư đã xóa bỏ được một số hủ tục lạc hậu; xây dựng cảnh quan môi trường ở khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy dân chủ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ trên 328.609 triệu đồng, đồng thời vận động nhân dân hiến 132.963 m2 đất và đóng góp 47.338 ngày công lao động làm nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, làm đường giao thông nông thôn, thường xuyên dọn vệ sinh khu dân cư, khơi thông cống rãnh,...
        Nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã và thôn, làng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và 30 xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, thành phố Pleiku đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 70/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 41 làng đạt chuẩn nông thôn mới và có 25/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; dự kiến cuối năm 2020, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 56 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới. . Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa và các ngành liên quan thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức đăng ký và xét công nhận gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa hàng năm, tổ chức giám sát kết quả thực hiện các tiêu chí để nâng cao chất lượng công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Kết quả đến cuối năm 2019 công nhận 274.924/346.856 gia đình văn hóa (đạt 79,3%) và 1.277/1.605 khu dân cư văn hóa (đạt 71,4%); dự kiến ước thực hiện năm 2020 gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 82%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 82%.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, thông qua Ngày hội đã tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng, tạo sự gắn kết, chia sẻ của nhân dân trong cộng đồng dân cư góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và của tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, số khu dân cư tổ chức Ngày hội ở các địa phương chiếm tỷ lệ hàng năm cao hơn so với giai đoạn trước khoảng 3% đến 5%, đặc biệt từ năm 2016 đến nay, hàng năm có trên 98% khu dân cư tổ chức Ngày hội.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 đến 18/11 hàng năm), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và Quỹ An sinh xã hội cho người nghèo tỉnh. Từ năm 2016  đến nay “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được trên 40 tỷ đồng, đã xây dựng mới 718 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 246 căn cho hộ nghèo với số tiền 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ vốn sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo, giúp khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp học sinh nghèo học tập, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm,... với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh  đã xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy trích "Quỹ cứu trợ" tỉnh hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ xây dựng "Nhà tình nghĩa", hỗ trợ, động viên gia đình các em học sinh bị tai nạn giao thông, đuối nước,... với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 3 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội cho người nghèo tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 150 hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện Cuộc vận động động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 11 mô hình hỗ trợ bò sinh sản, dê lai bách thảo và giống cây trồng tại các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Kông Chro, Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Chư Păh, Chư Prông và thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa với số tiền trên 1,3 tỷ đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 4.176 mô hình thực hiện Cuộc vận động, từ hiệu quả các mô hình đã nhân rộng 539 mô hình với  11.050 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện, tiêu biểu: huyện Phú Thiện với mô hình “Di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn”, mô hình “Vườn rau an toàn”; huyện Mang Yang với mô hình: “Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế bằng cách vần công, đổi công”, mô hình; huyện Ia Pa với các mô hình: “Cải tạo vườn trồng rau kết hợp chăn nuôi heo và hỗ trợ dinh dưỡng”, mô hình “Chăn nuôi kết hợp hầm Bioga và nhà vệ sinh”; huyện Kbang với các mô hình: “Không có người tảo hôn”,  mô hình “Cánh đồng lớn chuyên canh cây mía”; thành phố Pleiku với mô hình “Phụ trách làng và giao vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất”,...từ đó đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
       Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều hoạt động cụ thể, như: tổ chức hàng trăm hội chợ đưa hàng Việt chất lượng về nông thôn; các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị truờng, chống các hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại…để kích thích và tăng cường tiêu thụ hàng hoá sản xuất trong nước bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng; tôn vinh, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, tạo khí thế thi đua trong các doanh nghiệp.
       Những kết quả nêu trên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giai đoạn 2015 – 2020 đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng cùng với các cấp ủy đảng và chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 CÁC TIN KHÁC
Agribank – Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai: Bàn giao tài khoản thanh toán số đẹp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/06/2021)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai