Dân chủ - Pháp luật > Gia Lai: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Gia Lai: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

24/03/2021
   Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy để góp phần vào thành công chung trong công tác bầu cử cần đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
   Theo Ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân lựa chọn bầu, bầu những người có đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

   Trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, Báo Gia Lai, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh - truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, trang thông tin điện tử, các đội tuyên truyền xung kích, đội tuyên truyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng bằng tiếng địa phương; phối hợp tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác bầu cử. Ngoài ra, thông qua Băng rôn khẩu hiệu, Panô, áp phích, tờ rơi để tuyên truyền.
   
Quang cảnh Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai
 
   Ông Huỳnh Minh Thiện - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cho biết trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã phối hợp tổ chức tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Hiệp thương lần thứ hai; tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; vận động bầu cử.
   Trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung  tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến 18/4/2021; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân thị xã An khê nói riêng và Nhân dân cả nước nói chung trong Ngày bầu cử 23/5/2021; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử; kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử, ông Thiện cho biết.
Quang cảnh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

   Cũng theo ông Võ Văn Ninh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mang Yang, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; chú trọng tuyên truyền bằng tiếng địa phương trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số; đến vùng sau, vùng xa để người dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri tham gia giám sát bầu cử, tham gia bỏ phiếu đầy đủ để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngọc Anh

CÁC TIN KHÁC
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (11/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI XÃ IA KLA VÀ THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Ia Pa và huyện Kông Chro tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri. (11/05/2021)
Đak Pơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (10/05/2021)
Gia Lai: Huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (10/05/2021)
Huyện Krông Pa và thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/05/2021)
Gia Lai: Giám sát việc thực hiện mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đak Đoa. (28/04/2021)
Gia Lai: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức hiệp thương và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (26/04/2021)
Gia Lai: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo tại buôn E Kia, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa. (23/04/2021)
Gia Lai: Giám sát việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. (22/04/2021)
Gia Lai: Ban Cứu trợ tỉnh trích 1 tỷ hỗ trợ (đợt 3) cho nhân dân các địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. (22/04/2021)
Gia Lai: Phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (20/04/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai