Hoạt động chung > GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN

GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

18/12/2020
       Sáng ngày 18-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thiện – Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Tiến Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ayun H’Pút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.


     Qua 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, việc huy động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và phù hợp với sức dân. Nội dung Cuộc vận động thiết thực, phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được người dân đồng tình, ủng hộ, tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, xã hội, làm cho diện mạo của các địa phương ngày càng khởi sắc.
       Cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, với vai trò chủ trì, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động, phát huy cao độ tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân trong triển khai các tiêu chí của Cuộc vận động. Theo thống kê, trong giai đoạn 2016 – 2020, doanh nghiệp và người dân đã tham gia ủng hộ trên 328 tỷ đồng; hiến 132.963m2 đất xây dựng các công trình; đóng góp 47.338 ngày công lao động làm nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm…. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 40 tỷ đồng, làm mới 718 căn nhà, sửa chữa 246 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền trên 27 tỷ đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo, giúp khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi, chăm lo tết cho người nghèo hàng năm...với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đã huy động được trên 145 tỷ đồng để xây dựng làng nông thôn mới; đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 70/182 xã và 41 thôn, làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; 25/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; thành phố Pleiku được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 19,71% (năm 2015) giảm còn 4,5% (cuối năm 2020); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Hệ thống kết cấu hạ tầng cũng được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 79,26% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.
Picture2.jpg
      Ông Võ Văn Thiện – Trưởng Ban CT phía Nam Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Đại
Cùng với sự phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quy mô mạng lưới giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư mở rộng và chuẩn hóa. Công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả, đặc biệt là y tế cơ sở được củng cố và phát triển; đồng bào DTTS được khám chữa bệnh miễn phí, được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với từng khu dân cư và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy được tinh thần tự giác, tự nguyện của nhân dân trên nhiều lĩnh vực về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp nhau phát triển kinh tế - xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm sau cao hơn năm trước, cuối năm 2019 có 274.924/346.856 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 79,3%) và 1.277/1.605 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa (đạt 71,4%); dự ước năm 2020 gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 82%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 82%.
Picture3.jpg
Đại biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh Lê Đại
         Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thiện – Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng, đánh giá cao những kết quả mà Gia Lai đã đạt được trong suốt 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và bày tỏ ấn tượng đối với những mô hình, cách làm hay, sáng tạo của địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với việc ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và những kết quả nổi bật của Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này ông cũng đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh cần làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện cuộc vận động ở giai đoạn mới, trong đó chú trọng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, tổ chức đoàn thể để có những việc làm hướng tới tận đoàn viên, hội viên, người dân, bám sát vào 5 nội dung của Cuộc vận động để lựa chọn nội dung vận động ở khu dân cư một cách thiết thực, hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình và biểu dương điển hình tiên tiến để khích lệ, tạo sự lan tỏa trong quá trình triển khai mô hình, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng cuộc vận động.
Picture4.jpg
Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Lê Đại
       Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020.
  Lê Đại
 

CÁC TIN KHÁC
Agribank – Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai: Bàn giao tài khoản thanh toán số đẹp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/06/2021)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai