Hoạt động chung > Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3

Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020.

28/12/2020
    Ngày 28-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020.


         Dự hội nghị có bà Phạm Thanh Tuyền – Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 400 đại biểu đại diện cho 955 vị là nguời có uy tín tiêu biểu trong đồng bào 44 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
          Trong thời gian qua, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”…
 Picture2.jpg
Đ/c Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Đại
          Các cụ, các vị là những hạt nhân quan trọng kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các ngành chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc và miền núi. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không tự tử; bài trừ các hủ tục lạc hậu như ma lai, thuốc thư… Phát huy vai trò đi đầu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng DTTS; xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
         Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nhiều vị có uy tín trong đồng bào DTTS là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 4,5% và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn 6,25%. Đến nay, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tại các địa phương như thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và các huyện Ia Grai, Chư Prông, Phú Thiện, Kbang, Đak Pơ... đã có hàng trăm hộ nông dân người đồng bào DTTS sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương sáng về mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại cho thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, còn có rất nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; tham gia truyền dạy cho các thế hệ con cháu và cộng đồng các nghề truyền thống, các lễ hội, điệu hát, múa, nhạc cụ mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc như: Dệt thổ cẩm, chỉnh chiêng, tạc tượng, đánh cồng chiêng...
         Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến chia sẻ của các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào các DTTS về cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong bảo vệ rừng và xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, trong xây dựng gia đình – khu dân cư văn hóa; công tác hòa giải ở cơ sở, trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc…
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các vị có uy tín trong đồng bào DTTS vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh vai trò các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS là cầu nối quan trọng giữa chính quyền địa phương với cộng đồng các DTTS, đồng chí khẳng định người có uy tín chính là chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, các chương tình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào DTTS, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò của người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; bám sát tình hình thực tế địa phương, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Để Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
         Đối với những tấm gương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tìm tòi, ứng dụng và triển khai các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, từ đó hướng dẫn bà con cùng thực hiện. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng nông thôn mới.
 Picture3.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Lê Đại
       Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 100 cá nhân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tằng Bằng khen cho 100 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số vì đã có thành tích xuất sắc trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, giai đoạn 2018 – 2020.
LÊ ĐẠI

CÁC TIN KHÁC
Agribank – Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai: Bàn giao tài khoản thanh toán số đẹp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/06/2021)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)
Gia Lai: tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai