Hoạt động chung > Gia Lai: Lập danh sách sơ bộ 1032 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Gia Lai: Lập danh sách sơ bộ 1032 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

19/03/2021
      Đến thời điểm 17 giờ ngày 19-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, trong quy trình hiệp thương (3 vòng) giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.


      Tính đến ngày 19-3, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lập danh sách sơ bộ 1032 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai của quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Gia Lai có 13 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 139 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 1032 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện.
 
         Theo ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai trên cơ sở Nghị quyết của Thường trực HĐND cùng cấp về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử. Đồng thời, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức hội nghị hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân bổ đại biểu quy trình các bước giới thiệu người ứng cử”.

         Theo quy định, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến 11-3. Việc nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất 17 giờ ngày 14-3. Sau đó, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phối hợp xem xét hồ sơ và tiến hành hội nghị hiệp thương lần hai từ ngày 15-3 đến ngày 19-3. Điểm đáng chú ý trong quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND là rất quan tâm đến yếu tố tín nhiệm. Nếu người được dự kiến giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người khác.
 
       Cũng theo Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử rất quan trọng để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử theo quy định của pháp luật. Do đó, quá trình này đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện và đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thủ tục, trình tự, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Theo kế hoạch, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương, đơn vị; nếu có những bất cập sẽ kịp thời kiến nghị hoàn chỉnh để đảm bảo 16 mốc chính của công tác bầu cử. Trong công tác kiểm tra, giám sát, MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với MTTQ Việt Nam cấp dưới; giám sát đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, cấp dưới và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam trong quá trình bầu cử”.
LÊ ĐẠI

CÁC TIN KHÁC
Gia Lai: Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai công tác bầu cử tại huyện Chư Pưh (18/05/2021)
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 15 (huyện Mang Yang) (14/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 (14/05/2021)
Thị xã An Khê tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (13/05/2021)
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Đoa (13/05/2021)
ỦY BAN MTTQ TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI! (13/05/2021)
Gia Lai các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri. (11/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI XÃ IA KLA VÀ THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ (11/05/2021)
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Ia Pa và huyện Kông Chro tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (10/05/2021)
Đak Pơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (10/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/05/2021)
Huyện Krông Pa và thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai