Hoạt động chung > Gia Lai: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức hiệp thương và kiểm tra, giám sát công

Gia Lai: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức hiệp thương và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

26/04/2021
   Cuội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là sự kiện chính trị quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy để góp phần vào thành công chung trong công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã tích cực phát huy vai trò trong công tác hiệp thương; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai công tác bầu trên địa bàn tỉnh.
   Ngay sau khi nhận văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản liên đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, để triển khai từ tỉnh đến cơ sở gồm: kế hoạch 71/KH-MTTQ-BTT về thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn số 37/HD-MTTQ-BTT về tham gia công tác bầu cử; hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; hướng dẫn số 39/HD-MTTQ-BTT về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn số 40/HD-MTTQ-BTT về công tác tuyên truyền; hướng dẫn số 47/HD-MTTQ-BTT về tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn số 53/HD-MTTQ-BTT về tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú; thành lập tổ giúp việc; tổ chức hội nghị tập huấn cho Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, kiểm tra và giám sát bầu cử.


   Để tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp hiệp thương cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của các ứng cử viên, bàn bạc, thảo luận giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, lấy ý kiến theo đa số. Qua đó tạo điều kiện để các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương có đủ thông tin, trao đổi, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến và quyết định đúng đắng lựa chọn những ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật bầu cử; xứng đáng là người đại  biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Quang-canh-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-tinh-to-chuc-hoi-nghi-hiep-thuong-lan-thu-nhat-Anh-Ngoc-Anh3.jpg
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh Ngọc Anh
   Theo đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Gia Lai là 13 người để  bầu 08 đại biểu chính thức. Trong đó: đại biểu do Trung ương giới thiệu là 04 đại biểu, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 đại biểu; đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu kết hợp như sau: Phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, không có đại biểu tái cử. Ngày 16-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội là 13 người để  bầu 08 đại biểu chính thức. Không có trường hợp tự ứng cử. Ngày 17-4, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba với tinh thần thảo luận dân chủ, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương là 10 người.
   Đối với đại biểu HĐND các cấp, trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 150 người để bầu 71 đại biểu chính thức, HĐND cấp huyện giới thiệu 1.022 người ứng cử để bầu chính thức là 571 đại biểu và HĐND cấp xã  giới thiệu 9.257 người ứng cử để bầu chính thức 5.009 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ 139 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 71 đại biểu chính thức; lập danh sách sơ bộ 1.035 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 571 đại biểu chính thức; lập danh sách sơ bộ giới thiệu 9.269 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 5.009 đại biểu chính thức. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách chính thức 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 71 đại biểu chính thức; lập danh sách chính thức 951 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 571 đại biểu chính thức; lập danh sách chính thức giới thiệu 8.429 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 5.009 đại biểu chính thức. Đảm bảo theo Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Quang-canh-buoi-kiem-tra-viec-trien-khai-cong-tac-bau-cu-tai-Uy-ban-MTTQ-thi-xa-An-Khe-Anh-Ngoc-Anh-1.jpg
Kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã An Khê
   Thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới tham gia công tác bầu cử, thực hiện các bước quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức giám sát Ủy ban bầu cử các cấp trong triển khai công tác bầu cử. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch, tiến độ và đúng theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, văn bản của tỉnh. Thành lập đầy đủ các tổ chức bầu cử như: Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử; thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra và giám sát bầu cử, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống Covid-19...Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát chặt chẽ các bước của quy trình hiệp thương, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú…
Quang-canh-đoan-giam-sat-cua-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-tinh-tien-hanh-giam-sat-trien-khai-cong-tac-bau-cu-tai-huyen-Mang-Yang-Anh-Ngoc-Anh-2-(1).jpg
Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát triển khai công tác bầu cử tại huyện Mang Yang
 
   Theo ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh, xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát ở cơ sở về việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; khảo sát điểm bỏ phiếu…Tiếp tục vận động nhân dân tham gia giám sát tiến độ, quy trình, các bước tiếp theo trong công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp vào chủ nhật, ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngọc Anh

CÁC TIN KHÁC
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)
Gia Lai: tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai