Hoạt động chung > Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 10, khóa VIII

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 10, khóa VIII

03/07/2012
Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 10 khóa VIII, nhiệm kỳ 2009-2014.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các ban ngành và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2009 – 2014.
 Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Mặt trận các cấp trong tỉnh tập trung công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, tập trung huy động các nguồn lực chăm lo tết cho người nghèo, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Mặt trận các cấp vận động với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, tiến hành bàn giao 67 căn nhà đại đoàn kết; đẩy mạnh và nâng cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới trên cơ sở lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 224.421/288.142 gia đình đăng ký danh hiệu “gia đình văn hóa”, 1.600/2.155 khu dân cư đăng ký “khu dân cư văn hóa”; cử cán bộ công tác tại cơ sở trực tiếp vận động quần chúng nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định đời sống; triển khai chương trình giám sát của Mặt trận tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh như gặp gỡ trao đổi với nhân dân, phát phiếu thăm dò ý kiến, tổ chức kiện toàn 222 Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 80 lượt người dân đến để được tư vấn về pháp luật, tiếp nhận 18 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật trong tầng lớp nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng chính quyền, công tác tôn giáo và đối ngoại nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.
     Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Công Lự - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh thông báo một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.
     Cùng với đó, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa X và kế hoạch “Xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vài trò người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư”.
      Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bầu bổ sung 4 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2009 – 2014.
Với những kết quả đạt được trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Mặt trận tỉnh đã được đón nhận cờ đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2011 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng, cờ đơn vị xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh tặng; Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì cho 01 cá nhân; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 27 tập thể và 20 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 18 tập thể và 17 cá nhân.

                                                                                                                                                    Tống Như
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai