Hoạt động chung > Kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã An khê

Kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã An khê

05/04/2021
   Sáng ngày 1-4, đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê.
   Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã tham gia công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Huỳnh Minh Thiện– UVBTV, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cho biết, trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã đã triển khai các nhiệm vụ đúng theo quy đinh của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương.

 

   Phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành lập 11 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã An khê khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 15 thành viên; thành lập 68 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (nhiệm kỳ 2021-2026) . Tổ chức tốt các hội nghị: hướng dẫn các cơ quan tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã An khê khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; hội nghi hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) là 60 người để bầu ra 30 đại biểu chính thức; đối với cấp xã sau hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 466 người ứng cử để bầu 232 đại biểu chính thức.
   Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã (nhiệm kỳ 2021-2026) là 59 người để bầu ra 30 đại biểu chính thức; lập danh sách sơ bộ giới thiệu 453 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để bầu ra 232 đại biểu chính thức; hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
   Cũng trong sáng ngày 01/4, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh cũng tiến hành kiểm tra quá trình triển khai công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam Xuân An, thị xã An Khê. Qua kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai các nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Theo đó, đến nay thị trấn đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ giới thiệu 40 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa IV (nhiệm kỳ 2021-202) và bầu chính thức 22 đại biểu. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của người được giới thiệu ứng cử. 
Ngọc Anh

CÁC TIN KHÁC
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (11/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI XÃ IA KLA VÀ THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Ia Pa và huyện Kông Chro tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri. (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (10/05/2021)
Đak Pơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (10/05/2021)
Huyện Krông Pa và thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/05/2021)
Gia Lai: Giám sát việc thực hiện mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đak Đoa. (28/04/2021)
Gia Lai: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức hiệp thương và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (26/04/2021)
Gia Lai: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo tại buôn E Kia, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa. (23/04/2021)
Gia Lai: Giám sát việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. (22/04/2021)
Gia Lai: Ban Cứu trợ tỉnh trích 1 tỷ hỗ trợ (đợt 3) cho nhân dân các địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. (22/04/2021)
Gia Lai: Phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (20/04/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai