Hoạt động chung > Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông.

Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông.

14/12/2020
       Trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm và triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Từ tình hình thực tế của địa phương, đồng thời nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật, những quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông; gắn với tổ chức, duy trì, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông


     Phối hợp tuyên truyền các nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông qua các Phong trào, các Cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và thông qua các buổi hội họp của thôn, làng, tổ dân phố; các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội ở khu dân cư được trên 2.148 buổi tuyên truyền với khoảng 195.000 ngàn lượt người tham dự; phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc các tôn giáo trong việc tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt luật giao thông đường bộ. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa và văn minh đô thị.
     Xây dựng và triển khai 04 mô hình điểm “Khu dân cư và gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, huyện Chư Sê, huyện Chư Pah, đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đăng ký thực hiện “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” và “Gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông” gắn với việc đăng ký “Khu dân cư văn hóa” và “Gia đình văn hóa” hàng năm. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho trên 300.000 hộ gia đình đăng ký bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tất cả các khu dân cư đều đăng ký bảo đảm trật tự an toàn giao thông.     
Với phương châm lấy khu dân cư là địa bàn phối hợp thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, phát huy hiệu quả của các nhóm nồng cốt, các tổ, các nhóm tự quản ở cơ sở góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai xây dựng nhiều mô hình tự quản, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp với điều kiện của từng địa phương cơ sở, điển hình như: mô hình “Tự quản các đoạn đường liên thôn, nông thôn” do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã Ia Blang, huyện Chư Sê triển khai hiệu quả trên địa bàn 10 thôn, làng của xã; mô hình  “Đoàn đường tự quản”, “Làng phụ nữ kiểu mẫu” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thôn Ma Rin 3, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa; mô hình “Gắn biển hiệu An toàn giao thông bằng chất phản quang ở trước và hai bên đuôi xe công nông” và mô hình “Đoàn đường Mặt trận Tổ quốc đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại huyện Chư Pưh;…Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất duy tu, bảo dưỡng, làm đường giao thông.
Bằng những cách làm hay, nhiều mô hình, điển hình đã và đang hoạt động có hiệu quả, thiết thực, huy động được sự tham gia tích cực của các già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo đã góp phần quan trọng giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2015-2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 17 cá nhân; Ban An Toàn Giao thông tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân. Đây được coi là những nhân tố tích cực, điển hình là điểm sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.
       Tuy nhiên, công tác duy trì những mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông, bên cạnh những kết quả trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng trong tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông ở  nhiều nơi kết quả đạt chưa cao. Một số địa phương còn để xảy ra tai nạn tăng cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đề ra. Công tác định hướng tuyên truyền chưa cụ thể; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với đối tượng và đặc điểm vùng miền; hình thức tuyên truyền còn đơn điệu chưa thu hút đông đảo đối tượng tham gia. Nhiều nơi, công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được chú trọng và nhân rộng; một số mô hình thành lập theo phong trào, còn mang tính hình thức thiếu bền vững. Kinh phí cho công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình chưa đảm bảo, có nơi không được bố trí. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc nhân rộng những mô hình, cách làm hay chưa phát huy được nội lực, sức sáng tạo của tập thể và cá nhân trong công tác xây dựng các mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở cơ sở.
       Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện và đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa MTTQ và Ban An toàn giao thông cấp dưới trong việc thực hiện Chương trình phối hợp số 901/CTrPH-MT-BATGT, ngày 16/01/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021. Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình tham gia bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới./.
Đ/c Hồ Văn Điềm
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

CÁC TIN KHÁC
Agribank – Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai: Bàn giao tài khoản thanh toán số đẹp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/06/2021)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai