Hoạt động chung > Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

13/01/2021
      Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017 – 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp) được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên cả nước ký kết và triển khai thực hiện từ năm 2017.


          Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, trên nhiều phương diện, có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng cùng tham gia; cách thức triển khai Chương trình phối hợp có nhiều sáng tạo, phù hợp với giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, đặc điểm tình hình của địa phương và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều nội dung của chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành và các đoàn thể; sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo. Qua đó tạo sự hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện Chương trình phối hợp được thiết thực và hiệu quả hơn. Thông qua thực hiện Chương trình đã khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
         Tại Gia Lai, để cụ thể hóa Chương trình phối hợp của Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu. Qua thời gian triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh hiện có trên 900 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, trong đó nhiều mô hình được tổ chức với sự tham gia tích cực của các tổ chức tôn giáo và bà con có đạo. Tại các khu dân cư, cam kết bảo vệ môi trường được các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm túc để vận động các tín đồ, phật tử và nhân dân hưởng ứng thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như phân loại rác thải, không vứt rác bừa bãi, nói không với túi nilon, rác thải nhựa, tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động mitting hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm... Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng 03 mô hình điểm “Khu dân cư tự quản về môi trường” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thị xã An Khê, huyện Chư Sê và huyện Đak Đoa. Đã tổ chức được 493 cuộc tuyên truyền với 39.573 lượt người dự, treo 4.250 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Bảo vệ môi trường; lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư. Đặc biệt, thông qua các hội họp của các tổ chức thành viên, sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo đã triển khai tuyên truyền trên 1.300 cuộc với trên 107.360 lượt người tham dự. Ngoài ra, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” triển khai đến tận hộ gia đình, gắn với thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh... Từ những mô hình điểm đã góp phần làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của đồng bào các tôn giáo và cộng đồng trong bảo vệ môi trường sống. Tại các mô hình điểm này, những tổ tự quản bảo vệ môi trường được lập ra để giữ gìn vệ sinh trên địa bàn dân cư; vận động người dân và các tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Picture1.jpg
Bà con nhân dân tổ chức trồng cây xanh tại khu dân cư ở thị xã An Khê. Ảnh: Lê Đại
          Theo Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Thời gian qua, MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc vận động các tín đồ hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường từ chính gia đình, cộng đồng dân cư. Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường ở cộng đồng dân cư, để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
        Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Cùng với tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp và hoạt động của các mô hình điểm để rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như có kế hoạch nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để các tổ chức tôn giáo tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phù hợp với giáo lý, giáo luật, đặc điểm tôn giáo và tình hình cụ thể của mỗi địa phương. Tổ chức biên tập tài liệu truyên truyền phổ biến và cập nhật kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để cung cấp cũng như nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ làm công tác tôn giáo của Mặt trận và cộng đồng tôn giáo; vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực”.
LÊ ĐẠI

CÁC TIN KHÁC
Agribank – Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai: Bàn giao tài khoản thanh toán số đẹp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/06/2021)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)
Gia Lai: tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai