Bookmark-Folder-icon.png Các Quyết định khen thưởng

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
78/QĐ-MTTQ-UB 22/06/2021 Quyết định khen thưởng công tác bầu cử
693/QĐ-MTTW-UB 30/12/2020 Quyết định khen thưởng MTTW năm 2020
120/QĐ-MTTQ-BTT 17/12/2020 Quyết định tặng thưởng cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Gia Lai
121/QĐ-MTTQ-BTT 17/12/2020 Quyết định tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh năm 2020
564/QĐ-MTTW 05/10/2020 Quyết định tặng kỷ niệm chương năm 2020
66 07/07/2020 Quyết định 66 khen nhân dịp đại hội
193 06/07/2020 Quyet dinh khen 2019 MTTW
Số 01-QĐ/MTTQ-BTT 02/01/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen của MTTQ tỉnh năm 2019
2360/QĐ-MTTW 30/05/2019 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018
Số: 2240/QĐ-MTTW 17/01/2019 Quyết định về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2018
số 423/QĐ-MTTQ-BTT 17/01/2019 Quyết định tặng bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2018
Số : 1842/QĐ-MTTW 17/01/2018 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Số 304/QĐ-MTTQ-BTT 09/01/2018 Quyết định tặng bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017
Số 1715/QĐ-MTTW 27/10/2017 Quyết định về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2017
Số 239/QĐ-MTTQ-BTT 27/02/2017 Quyết định tằng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai năm 2016
Số : 1229/QĐ-MTTW 08/02/2017 Quyết định tặng bằng khen của Trung Ương MTTQ Việt Nam năm 2016
Số 1033/QĐ-MTTW 07/02/2017 Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2016
540/QĐ-UBND 15/06/2016 Quyết Định Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
714/QĐ-MTTW 29/01/2016 Quyết định tặng bằng khen của TW MTTQ Việt Nam năm 2015
Số:724/QĐ-MTTW 29/01/2016 Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2015 (bổ xung)
Số: 137-QĐ-MTTQ-BTT 15/01/2016 Quyết định tằng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai năm 2015
Số 503-QĐ-MTTW 02/11/2015 Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2015
Số 224/TB-MTTQ 24/03/2015 Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết"
Số 178-QĐ-MTTW-BTT 19/01/2015 Quyết định tặng bằng khen của TW MTTQ Việt Nam năm 2014
47/QĐ-MTTQ-BTT 05/01/2015 Quyết định tằng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai năm 2014
46/QĐ-MTTW-BTT 04/11/2014 Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" năm 2014
Số 2244-QĐ-MTTW-BTT 18/02/2014 Quyết định tặng thưởng bằng khen của TW MTTQ Việt Nam
số: 433/QĐ-MTTQ-BTT 10/12/2013 Quyết định tằng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai 2013
Số: 372/MTTQ-BTT 28/10/2013 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2013
Số 2042/QĐ-MTTW-BTT 15/10/2013 Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
Số: 202/MTTQ-BTT 17/06/2013 V/v lưu ý một số nội dung về công tác khen thưởng năm 2013
Số: 62 /HD-MT 23/02/2013 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
Số: 886/MTTQ-BTT 04/10/2012 V/v xét đề nghị khen thưởng công tác Mặt trận năm 2012
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai